Coong ty H[]ng Trang

THÔNG TIN CHI TIẾT SÁCH

Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn (1802-1883)

Barcode: 8935209607144
Tác giả: Nguyễn Quang Hưng
NXB: Tôn Giáo
Khổ sách: 14.5x20.5cm
Số trang: 400 trang
Giá bìa: 64.000 VND

Nội dung:Quyển sách này do Công ty Hương Trang
giữ quyền in ấn và phát hành
theo thỏa thuận với tác giả (dịch giả).


CÁC SÁCH LIÊN QUAN

sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
Giá: 140.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 32.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 11.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 35.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 30.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 50.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 35.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 36.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 100.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 27.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 108.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 64.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 140.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 19.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 41.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 120.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 120.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 240.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 240.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 90.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 64.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 42.000 VND
Xem chi tiết
Đọc sách Phật học miễn phí