Coong ty H[]ng Trang

THÔNG TIN CHI TIẾT SÁCH

Lục tổ Đại sư - Con người và huyền thoại

Barcode: 8936016426782
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến biên soạn
NXB: Tôn giáo
Khổ sách: 13x19cm
Số trang: 180 trang
Giá bìa: 27.000 VND

Mời xem trước sách này

Nội dung: Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng và lớn lao của Lục tổ Huệ Năng trong việc phát triển thiền học tại Trung Hoa. Tuy nhiên, những gì chúng ta được biết về vị Đại sư này dường như vẫn còn quá ít. Những nguồn tư liệu không đầy đủ cộng thêm với rất nhiều huyền thoại được dựng lên qua bao thế kỷ đã làm cho việc tìm hiểu và nhận thức đầy đủ về con người và sự nghiệp của ngài trở nên không dễ dàng chút nào.

Bằng sự khảo sát nhiều văn bản, tư liệu có liên quan, cộng với một nhận thức toàn diện về những gì được giảng dạy trong Pháp Bảo Đàn kinh, tác giả đã nêu ra rất nhiều luận điểm mới về Lục tổ Đại sư. Những điều này đã giúp củng cố hơn nữa niềm tin vào giáo pháp do Đại sư truyền dạy, cũng như cho thấy rõ hơn về vai trò của Đại sư trong việc xiển dương Chánh pháp. Đây quả là một tác phẩm nghiên cứu rất có giá trị và giúp ích rất nhiều cho những ai quan tâm tìm hiểu về vị Tổ sư Thiền tông này.

Quyển sách này do Công ty Hương Trang
giữ quyền in ấn và phát hành
theo thỏa thuận với tác giả (dịch giả).


CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Từ điển thành ngữ Anh - Việt

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến biên soạn
NXB: Trẻ
Khổ sách: 16x24 cm
Số trang: 1538 trang
Giá bìa: 200.000 VND

Tổng quan kinh Đại Bát Niết-bàn

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến biên soạn
NXB: Tôn Giáo
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Số trang: 292 trang
Giá bìa: 23.000 VND

Mục lục Đại chánh tân tu Đại tạng kinh

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến biên soạn
NXB: Tôn giáo
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Số trang: 768 trang
Giá bìa: 95.000 VND

CÁC SÁCH LIÊN QUAN

sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
sach moi
Giá: 95.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 90.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 70.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 11.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 76.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 29.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 20.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 20.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 35.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 50.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 45.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 150.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 89.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 20.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 65.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 68.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 57.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 69.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 43.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 88.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 37.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 43.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 58.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 52.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 28.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 25.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 20.000 VND
Xem chi tiết
Giá: 80.000 VND
Xem chi tiết
Đọc sách Phật học miễn phí