Reduced price! 10 đại đệ tử Phật View larger

10 đại đệ tử Phật

9786046176688

New product

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Thế giới Phật giáo
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 256
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 13500đ

More details

Giá bán: 56 250 ₫

-25%

Giá bìa: 75 000 ₫

Add to wishlist

Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Trong số này, những bậc xuất sắc ưu tú, chứng được thánh quả A La Hán gồm có 1250 vị. Đặc biệt có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.
Mười vị Đại Đệ tử của Đức Phật là :
1. Ngài Xá Lợi Phất Sariputra - Sariputa
2.Ngài Mục Kiền Liên Maudgalyayana -Moggallana
3.Ngài Ma Ha Ca Diếp Mahakasyapa-Mahakassapa
4. Ngài A Nậu Đà La Aniruddha - Anurauddha
5.Ngài Tu Bồ Đề Subhuti
6. Ngài Phú Lâu Na Purna - Punna
7. Ngài Ca Chiên Diên Katyayana - Kaccayana, Kaccana
8. Ngài Ưu Ba Ly Upali
9. Ngài A Nan Đà ANANDA
10.Ngài La Hầu La RAHULA
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Thế giới Phật giáo
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 256
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Related Products