Reduced price! Thiền tông trong cửa thiền View larger

Thiền tông trong cửa thiền

8935209621614

New product

Tên tác giả: Thích Trúc Thông Quảng dịch
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Nhà Xuất Bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 164
Độc quyền/Liên kết: Độc quyền phát hành
Tiết kiệm: 9500đ

More details

Giá bán: 28 500 ₫

-25%

Giá bìa: 38 000 ₫

Add to wishlist

Sách được chuyển dịch từ nguyên bản chữ Hán Truy môn cảnh huấn", được xếp vào Đại Chánh tạng thuộc tập 48, kinh số 2023, gồm cả thảy 10 quyển, nội dung răn nhắc, cảnh tỉnh sự tu tập của người xuất gia.
Vì là một tập sách lớn, nên các dịch giả đã quyết định chia nhỏ thành nhiều tập để giới thiệu cùng độc giả. Tập đầu tiên này chỉ gồm từ quyển 1 cho đến nửa đầu quyển 3. Các tập tiếp theo sẽ lần lượt được xuất bản sau.
Con đường tu tập xuất thế là một chặng dài gian nan đối với bất cứ ai, và sự lơ là, thiếu tỉnh giác trên con đường đó chắc chắn sẽ có nhiều nguy cơ đưa hành giả vào chỗ lầm đường lạc lối. Vì thế, các bậc tôn túc luôn lấy sự răn nhắc thường xuyên làm chỗ nhấn mạnh trong việc giáo huấn.
Trong các bản văn cảnh tỉnh người tu tập, ngoài Quy Sơn cảnh sách văn có thể xem là bài văn gối đầu giường cho tất cả những người xuất gia, thì Truy môn cảnh huấn có thể xem là một bộ sưu tập đầy đủ những lời dạy dỗ răn nhắc đầy tâm bi mẫn của các bậc Thầy Tổ. Người xuất gia chắc chắn không thể bỏ qua tập sách này.
Tên tác giả: Thích Trúc Thông Quảng dịch
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Nhà Xuất Bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 164
Độc quyền/Liên kết: Độc quyền phát hành
Danh mục: Thiền Học"

Related Products