Lịch bloc Có 10 sản phẩm.

Lịch bloc
Xem nhanh
Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước: 16 x 24 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 54.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Túi Vải Không Dệt, In 1 màu.

Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Giảm giá! Xem nhanh
Giá bán: 249 980 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫
Mới

Kích Thước: 16 x 24 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 54.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Túi Vải Không Dệt, In 1 màu.

Giá bán: 249 980 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước: 20 x 28 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Túi Vải Không Dệt, In 1 màu.

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước: 20 x 28 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Túi Vải không dệt, in 1 màu.

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 320 000 ₫ Giá bìa: 400 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước: 25 x 35 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Túi Vải Không Dệt, In 1 màu.

Giá bán: 320 000 ₫ Giá bìa: 400 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 320 000 ₫ Giá bìa: 400 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước: 25 x 35 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Túi vải không dệt, in 1 màu.

Giá bán: 320 000 ₫ Giá bìa: 400 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước: 29 x 41 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Giấy duplex in Offset 4 màu.

Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước: 29 x 41 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Maetalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa Treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF. Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D. Túi Đựng Lịch: Giấy duplex in Offset 4 màu.

Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 600 000 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước : 38 x 53 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D Túi Đựng Lịch: Giấy duplex in Offset 4 màu

Giá bán: 600 000 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 600 000 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Kích Thước : 38 x 53 cm Ruột Bloc: Giấy Couche Matt 60.2 gsm Áo Bloc: Giấy Ivory 300 gsm, in Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, hiệu ứng 3D Bìa treo: In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF Hộp Lịch: Âm dương, In Metalize ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, bế nổi 3D Túi Đựng Lịch: Giấy duplex in Offset 4 màu

Giá bán: 600 000 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 10 của 10 sản phẩm