Sách Kinh Tế Có 39 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Trần Linh          Nhà Xuất Bản:Thanh Hóa          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách:  13.5x21cm          Số trang:206          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 16.000đ  

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: David Vinjamuri  Nhà Xuất Bản: Thế giới Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 291 Bìa: mềm

Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 800 ₫ Giá bìa: 96 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Bùi Thanh Châu - Mai Sơn Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 332 Bìa: mềm

Giá bán: 76 800 ₫ Giá bìa: 96 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Việt Khương Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 400 Bìa: mềm

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Rosamund Stone Zander Nhà Xuất Bản: Trẻ Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 13x20.5 cm Số trang: 295 Bìa: mềm

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13.5 x 20.5 cm Số trang: 367 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.600 đ

Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 95 200 ₫ Giá bìa: 119 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13.5 x 20.5 cm Số trang: 375 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.800 đ

Giá bán: 95 200 ₫ Giá bìa: 119 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Napoleon Hill Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 24 cm Số trang: 400 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  17.800 đ

Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: TS. David J.Lieberman Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 226 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  13.800 đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 58 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 269 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 6.500 đ

Giá bán: 58 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Geogre S.Clason Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 192 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.600 đ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 85 500 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:Geshe Michael Roach Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 24 cm Số trang: 376 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.500 đ

Giá bán: 85 500 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 69 600 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T. Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2016 Khổ sách:13 x 20.5 cm Số trang: 328 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  17.400 đ

Giá bán: 69 600 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 93 600 ₫ Giá bìa: 117 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T. Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2016 Khổ sách:13 x 20.5 cm Số trang: 460 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  23.400 đ

Giá bán: 93 600 ₫ Giá bìa: 117 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T.Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách:13 x 20.5 cm Số trang: 226 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  12.400 đ

Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách:13 x 20.5 cm Số trang: 316 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T. Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách:14 x 20 cm Số trang: 136 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  8.000 đ

Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T. Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 134 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.000 đ

Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T.Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14 x 20 cm Số trang: 520 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 65 600 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T.Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14 x 20 cm Số trang: 325 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  16.400 đ

Giá bán: 65 600 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14 x 20  cm Số trang: 520 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  26.000 đ

Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T. Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14 x 20 cm Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  15.000 đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 110 400 ₫ Giá bìa: 138 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert T.Kiyosaki Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 x 20.5  cm Số trang: 530 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  27.600 đ

Giá bán: 110 400 ₫ Giá bìa: 138 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: David J.Schwartz, PH.D Nhà xuất bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 360 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  19.600 đ

Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 191 200 ₫ Giá bìa: 239 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Ruchir Sharma Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm Số trang: 506 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  47.800 đ

Giá bán: 191 200 ₫ Giá bìa: 239 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 000 ₫ Giá bìa: 140 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Minxin Pei Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 23.5 cm Số trang: 390 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 28.000 đ

Giá bán: 112 000 ₫ Giá bìa: 140 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 111 200 ₫ Giá bìa: 139 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Chí Linh Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 338 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 27.800 đ

Giá bán: 111 200 ₫ Giá bìa: 139 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Claude M.Bristol Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 230 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.200 đ

Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: T.Harv Eker Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 287 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.600 đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Napoleon Hill Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 368 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.600 đ

Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 99 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Eckhart Tolle Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 437 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 24.800 đ

Giá bán: 99 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 35 200 ₫ Giá bìa: 44 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 152 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  8.800 đ

Giá bán: 35 200 ₫ Giá bìa: 44 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 67 200 ₫ Giá bìa: 84 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Don Gabor Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 312 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  16.800 đ

Giá bán: 67 200 ₫ Giá bìa: 84 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally và Michael Gordon Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 160 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  9.800 

Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 67 200 ₫ Giá bìa: 84 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Napoleon Hill's Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 272 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  16.800 đ

Giá bán: 67 200 ₫ Giá bìa: 84 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 000 ₫ Giá bìa: 145 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 368 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 29.000 đ

Giá bán: 116 000 ₫ Giá bìa: 145 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 39 sản phẩm