Văn Hóa Có 37 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 99 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Huỳnh Đắc Văn Ngạn          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Sài Gòn          Năm xuất bản: 2010          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 407          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 24.800đ  

Giá bán: 99 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Thuận Phước          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Dân Tộc          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 152          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 11.600  

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Lê Mai          Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 204          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 11.00đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Phan Kế Bính          Nhà Xuất Bản: Văn Học          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 13x19 cm          Số trang: 254          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 13.800đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: GS.TS.BS Nguyễn Huy Dung          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Sài Gòn          Năm xuất bản: 2009          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.000đ  

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Nguyễn Địch - MD - Ph.D          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 158          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 28.750đ  

Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Jigme Rinpoche Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14 x 20.5cm Số trang: 153 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.000đ

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Bùi Quốc Châu Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 10x15cm Số trang: 464 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 37.500đ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 67 200 ₫ Giá bìa: 84 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Brian Tracy Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13x20.5 cm Số trang: 325 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.800đ

Giá bán: 67 200 ₫ Giá bìa: 84 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Phan Huy Xu - Võ Văn Thành Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang:336 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.900 đ

Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Andrew Matthews Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 512 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Trác Nhã Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang:404 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.000 đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:TS. G.Francis Xavier Nhà Xuất Bản: ĐH Sư Phạm TP.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 190 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Higuchi Ichiyo Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 X 19 cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.800 đ

Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 40 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:Masami Sasaki Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 184 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.500 đ

Giá bán: 40 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Kevin Hall Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 304 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 17.200 đ

Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 200 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:TS. Gene D.Cohen Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 228 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.600 đ

Giá bán: 88 200 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 19 cm Số trang: 220 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 7.900 đ

Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 19 cm Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 7.900 đ

Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 158 400 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: KTS.Nguyễn Ngọc Dũng Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15 x 21 cm Số trang: 236 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  39.600 đ

Giá bán: 158 400 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 600 ₫ Giá bìa: 112 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Keith Ferrazzi & Tahl Raz Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 388 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  22.400 đ

Giá bán: 89 600 ₫ Giá bìa: 112 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Akira Ikegawa Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15 x 21 cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  13.000 đ

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 000 ₫ Giá bìa: 140 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: John Berger Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  28.000 đ

Giá bán: 112 000 ₫ Giá bìa: 140 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Thiền Sư Quảng Trí - Trần Đình Sơn dịch Nhà xuất bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 13 x 20 cm Số trang: 256 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  11.000 đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 179 100 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: GS.TS Nguyễn Tiến Đích - CN. Nguyễn Thị Bích Chiểu Nhà xuất bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 312 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  19.900 đ

Giá bán: 179 100 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 69 700 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -15%

Tên tác giả: Michelle Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20 cm Số trang: 127 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  12.300 đ

Giá bán: 69 700 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -15%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Catherine Ponder Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 158 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  9.000 đ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Eve Wright Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 207 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  15.000 đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nhiều Tác Già Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 294 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  17.800 đ

Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Cận Chi Lâm Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 15.5 x 23 cm Số trang: 138 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.000 đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 106 200 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Chu Thiếu Hoa Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 343 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.800 đ

Giá bán: 106 200 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 117 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Ngô Khung Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 383 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.000 đ

Giá bán: 117 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 121 500 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Đường Chí Long Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 391 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.500 đ

Giá bán: 121 500 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Thích Nhật Từ Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 230 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 17.800 đ

Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hugge - Trần Hoàng Sơn dịch Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 17 cm Số trang: 184 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 20.400 đ

Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 159 200 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trương Phú Thiện Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14x20.5 cm Số trang: 206 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 39.800đ

Giá bán: 159 200 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 37 sản phẩm