Việt Nam Có 7 sản phẩm.

Xem nhanh
Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Nhiều tác giả          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức - Tạp Chí Xưa Nay          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 29.600đ

Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Văn Vương - Như Hùng          Nhà Xuất Bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 144          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 11.800đ  

Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Lê Mai          Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 204          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 11.00đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: GS.TS.BS Nguyễn Huy Dung          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Sài Gòn          Năm xuất bản: 2009          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.000đ  

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoàng Thị Thiêm Khổ sách: 14.5 x 20.5 cmNhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 04-2017Số trang: 216 trang Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 29.600đ

Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 148 000 ₫ Giá bìa: 185 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tập San Sử Địa (Sưu Tập) Khổ sách: 16*24 cmNhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017Số trang: 564 trang Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:37000đ

Giá bán: 148 000 ₫ Giá bìa: 185 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 860 000 ₫

Tên tác giả: Bộ Nội VụKhổ sách: 19 x 27 cmNhà Xuất Bản: Thông Tấn Xã Việt NamNăm xuất bản: 2017 Số trang: 1736Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 0đ

Giá bán: 860 000 ₫
Hiển thị 1 - 7 của 7 sản phẩm