Sách mới phát hành Có 128 sản phẩm.

Sách mới phát hành
trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 375 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đại Học Y Hà Nội - Khoa Y Học Cổ Truyền Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1162 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 75.000 đ

Giá bán: 375 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Viết Hổ Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 272 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 20.000 đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 310 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.800 đ

Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 54 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HT. Ấn Thuận Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 292 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 6.000 đ

Giá bán: 54 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Thùy Giang dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:196 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Huỳnh Thanh Nguyên Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:136 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Châu Tuyền Lâm Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 328 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.500 đ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phan Cẩm Thượng Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 576 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000 đ

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 37 500 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Vũ Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 192 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 12.500 đ

Giá bán: 37 500 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 8 000 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:  Nhà Xuất Bản:NXB Giáo Dục Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 16x24 cm Số trang:  Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: 

Giá bán: 8 000 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 142 400 ₫ Giá bìa: 178 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Guy Kawasaki Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm Số trang: 380 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 35.600 đ

Giá bán: 142 400 ₫ Giá bìa: 178 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Trần Huy Minh Phương Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Hoàng Long Nhà Xuất Bản: Phụ Nữ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang:400 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 33.800 đ

Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Anh Tuấn Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 524 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 31.800 đ

Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 800 ₫ Giá bìa: 111 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hoàng Khởi Phong Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 402 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.200 đ

Giá bán: 88 800 ₫ Giá bìa: 111 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 400 ₫ Giá bìa: 46 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Trần Tuấn Mẫn Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.600 đ

Giá bán: 41 400 ₫ Giá bìa: 46 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Lý Ajahnm Bram Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 11.5 x 16.5 cm Số trang: 168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.200 đ

Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 600 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang:  Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 600 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 600 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Mạnh Thát Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang:  Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 600 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 280 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phạm Tất Đắc Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16 * 24  cm Số trang:  Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 280 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 473 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tuệ Đăng-Hân Mẫn Nhà Xuất Bản: Phương Đông Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang:  Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 473 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 750 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đạo Nguyên Tổ Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 15 *23 cm Số trang:  Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 750 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 1 000 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyên Huệ dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 5440 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 1 000 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 650 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HT Thích Tuệ Sỹ - Thích Đức Thắng dịch Nhà Xuất Bản: Phương ĐÔng Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5*20.5 cm Số trang:  Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 650 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 420 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HT Thích Tuệ Sỹ - Thích Đức Thắng dịch Nhà Xuất Bản: Phương ĐÔng Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5*20.5 cm Số trang:  Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 420 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 580 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HT Thích Tuệ Sỹ - Thích Đức Thắng dịch Nhà Xuất Bản: Phương ĐÔng Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5*20.5 cm Số trang: 184 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 580 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác gả: Galychanka Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15 * 23 cm Số trang: 284 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:17.800 đ

Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác gả: Trần Tiến Dũng Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 * 19 cm Số trang: 196 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13800đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác gả: Trần Tiến Dũng Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 * 19 cm Số trang: 182 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13800đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 178 200 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhiều Tác Giả Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 328 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.800 đ

Giá bán: 178 200 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 207 200 ₫ Giá bìa: 259 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Hillary Rodham Clinton Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15 x 23.5 cm Số trang: 568 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 51.800 đ

Giá bán: 207 200 ₫ Giá bìa: 259 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Quốc Việt Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm Số trang: 280 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  25.000 đ

Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Masaru Emoto Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x19 cm Số trang: 212 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  11.800 đ

Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Masaru Emoto Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 163 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  13.800 đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Chap Zen Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 228 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  11.800 đ

Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 77 600 ₫ Giá bìa: 97 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Ihara Saikaku Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  19.400 đ

Giá bán: 77 600 ₫ Giá bìa: 97 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 128 sản phẩm