Kho sách giảm giá Có 51 sản phẩm.

Kho sách giảm giá
trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Nguyễn Thị Kỳ          Nhà xuất bản: VHSG          Năm xuất bản: 2009          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 13.500đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 34 300 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Tập San Áo Trắng          Nhà xuất bản: Trẻ          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 14.700đ

Giá bán: 34 300 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Hạnh Phương          Nhà xuất bản: Thanh Niên          Năm xuất bản: 2010          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:1000          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 13 300 ₫ Giá bìa: 19 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Hà Đình Nguyên          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:96          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.700đ

Giá bán: 13 300 ₫ Giá bìa: 19 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 900 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Lưu Quý Kỳ          Nhà xuất bản:Trẻ          Năm xuất bản: 2009          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:484          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 26.000đ

Giá bán: 60 900 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Phạm Viêm Phương-Huỳnh Kim Anh          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:252          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 13.500đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 400 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Khổng Minh Dụ          Nhà xuất bản: CAND          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:144          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 9.600đ

Giá bán: 22 400 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương          Nhà xuất bản:VHSG          Năm xuất bản: 2007          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:84          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 100 ₫ Giá bìa: 23 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng          Nhà xuất bản:Hồng Bàn          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:114          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.900đ

Giá bán: 16 100 ₫ Giá bìa: 23 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 17 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng          Nhà xuất bản: Hồng Bàng          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:124          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 7.500đ

Giá bán: 17 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 400 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng          Nhà xuất bản: Hồng Bàng          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 9.600đ

Giá bán: 22 400 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 35 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Nhiều tác giả          Nhà xuất bản:Trẻ          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:312          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.000đ

Giá bán: 35 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Đoàn Thạch Biền          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:240          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 14.400đ

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 13.500đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 900 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Tre Pheo Nguyễn Xuân Chiến          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:334          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 17.100đ

Giá bán: 39 900 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 900 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Thái Hư Đại sư          Nhà xuất bản:Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.9000đ

Giá bán: 39 900 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Trí Không          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:292          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.600đ

Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:280          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.800đ

Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Hồng Liên          Nhà xuất bản:VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 132          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 7.200đ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 27.000đ

Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Tâm Chơn          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 10.500đ

Giá bán: 24 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 800 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Tâm Chơn          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:88          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 4.200đ

Giá bán: 9 800 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Từ An          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 140          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 8.400đ

Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: nguyên Minh          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:178          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm:8.400đ

Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 23 800 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Nguyên Minh          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 10.200đ

Giá bán: 23 800 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 30 100 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Nguyên Minh          Nhà xuất bản:Tổng Hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.900đ

Giá bán: 30 100 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 119 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả:Thông Thiền          Nhà xuất bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 13x21cm          Số trang:540          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 51.000đ

Giá bán: 119 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Ts Đỗ Minh Hợp-TS Nguyễn Anh Tuấn          Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2005          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:624          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 27.000đ

Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Lưu Quân Như          Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp TPHCM          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 15.5X23 cm          Số trang: 132          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 12.400đ

Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 200 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Từ Liêm          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13.5x20.5 cm          Số trang: 184          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 6.800đ  

Giá bán: 27 200 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Phạm Nguyễn          Nhà Xuất Bản: Thanh Niên          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19 cm          Số trang: 116          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 10.000đ  

Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: TS Hồng Xuân Trường          Nhà Xuất Bản: Vă Hóa Thông Tin          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 320          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.000đ  

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 21 750 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Trần Hiền Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2011 Số trang: 180 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 11.600đ

Giá bán: 21 750 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Đoàn Phú Vinh Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2011 Số trang: 142 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.000đ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Tiểu Quỳnh Khổ sách: 20x28 cm Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2011 Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 24.000đ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Trần Đồng Minh Khổ sách: 12x20 cm Nhà Xuất Bản: Văn Nghệ Năm xuất bản: 2011 Số trang: 113 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 8.000đ

Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 51 sản phẩm