Kho sách giảm giá Có 36 sản phẩm.

Kho sách giảm giá
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Dr. Jan Yager Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2010 Số trang: 330 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 57 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -40%

         Tên tác giả: Thông Thiền          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13 x 20 cm          Số trang: 298          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 57 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp          Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin          Năm xuất bản: 2008          Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm          Số trang: 112          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Hoài Anh - Ao Thu Hoài Nhà Xuất Bản:Thông Tin Và Truyền Thông Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 332 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Vĩnh Đại Sơn Nhà Xuất Bản: 2010 Năm xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: TchyA Nhà Xuất Bản:Thanh Hóa Năm xuất bản: 2007 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 240 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 14 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -30%

Tên tác giả: Trần Đồng Minh Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 114 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 14 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫

Tên tác giả: Hải Lăng Nhà Xuất Bản: Trẻ Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 48 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 20 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 74 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -50%

Tên tác giả: Mai Hữu Phước Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 284 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 25 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 17 100 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả:Nguyễn Xuân Chiến Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 334 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 17 100 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -50%

         Tên tác giả:Từ Kế Tường          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12 x 20 cm          Số trang: 322          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 32 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 7 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Đoàn Phú Vinh Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 136 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 7 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 37 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả:Huỳnh Đắc Văn Ngạn Nhà Xuất Bản: VHSG Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang:404 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 37 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 12 900 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Thái Hư đại sư Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:214 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 12 900 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -70%

         Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang: 430          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 25 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%

         Tên tác giả: Thông Thiền          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13 x 20 cm          Số trang: 310          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 34 300 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả: Tập San Áo Trắng          Nhà xuất bản: Trẻ          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 14.700đ

Giá bán: 34 300 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 100 ₫ Giá bìa: 23 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng          Nhà xuất bản:Hồng Bàn          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:114          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 100 ₫ Giá bìa: 23 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Trí Không          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:292          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.600đ

Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -70%

           Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:280          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%

           Tên tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 27.000đ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 800 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả: Tâm Chơn          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:88          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 4.200đ

Giá bán: 9 800 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 8 400 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -70%

           Tên tác giả: Từ An          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 140          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 8 400 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 21 500 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -50%

           Tên tác giả: Nguyên Minh          Nhà xuất bản:Tổng Hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 21 500 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 122 500 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả:Thông Thiền          Nhà xuất bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 13x21cm          Số trang:540          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 51.000đ

Giá bán: 122 500 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Ts Đỗ Minh Hợp-TS Nguyễn Anh Tuấn          Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2005          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:624          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 27.000đ

Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Mai Anh          Nhà xuất bản: Thời Đại           Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:140          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 8.750đ

Giá bán: 24 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 18 000 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Trân Châu          Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:148          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.000đ

Giá bán: 18 000 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -50%

         Tên tác giả: Đông A Sáng          Nhà xuất bản: Trẻ          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:232          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 200 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Từ Liêm          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13.5x20.5 cm          Số trang: 184          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 6.800đ  

Giá bán: 27 200 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Phạm Nguyễn          Nhà Xuất Bản: Thanh Niên          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19 cm          Số trang: 116          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 10.000đ  

Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: TS Hồng Xuân Trường          Nhà Xuất Bản: Vă Hóa Thông Tin          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 320          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.000đ  

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Nguyễn Công Tỷ - Nguyễn Duy Phong Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2009 Số trang: 976 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 120.000đ

Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 64 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Hồ Công Khanh Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2014 Số trang: 160 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 25.600đ

Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 64 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Kathryn A.Jones (Phạm Minh Quân - Lê Hà Mây dịch) Khổ sách: 13.5x21 cm Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2013 Số trang: 368 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 36 sản phẩm