Kho sách giảm giá Có 54 sản phẩm.

Kho sách giảm giá
trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Dr. Jan Yager Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2010 Số trang: 330 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 57 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -40%

         Tên tác giả: Thông Thiền          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13 x 20 cm          Số trang: 298          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 57 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp          Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin          Năm xuất bản: 2008          Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm          Số trang: 112          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Hoài Anh - Ao Thu Hoài Nhà Xuất Bản:Thông Tin Và Truyền Thông Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 332 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Vĩnh Đại Sơn Nhà Xuất Bản: 2010 Năm xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: TchyA Nhà Xuất Bản:Thanh Hóa Năm xuất bản: 2007 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 240 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -50%

Tên tác giả: Đoàn Thạch Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 238 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 14 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -30%

Tên tác giả: Trần Đồng Minh Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 114 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 14 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫

Tên tác giả: Hải Lăng Nhà Xuất Bản: Trẻ Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 48 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 20 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 74 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -50%

Tên tác giả: Mai Hữu Phước Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 284 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 25 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 17 100 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả:Nguyễn Xuân Chiến Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 334 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 17 100 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -50%

         Tên tác giả:Từ Kế Tường          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12 x 20 cm          Số trang: 322          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 32 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 7 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Đoàn Phú Vinh Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 136 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 7 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 37 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả:Huỳnh Đắc Văn Ngạn Nhà Xuất Bản: VHSG Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang:404 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 37 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Trí Không Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:292 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 12 900 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Thái Hư đại sư Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:214 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 12 900 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -70%

         Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang: 430          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 25 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%

         Tên tác giả: Thông Thiền          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13 x 20 cm          Số trang: 310          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả: Nguyễn Thị Kỳ          Nhà xuất bản: VHSG          Năm xuất bản: 2009          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 13.500đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 34 300 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả: Tập San Áo Trắng          Nhà xuất bản: Trẻ          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 14.700đ

Giá bán: 34 300 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả: Hạnh Phương          Nhà xuất bản: Thanh Niên          Năm xuất bản: 2010          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:1000          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 13 300 ₫ Giá bìa: 19 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả: Hà Đình Nguyên          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:96          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.700đ

Giá bán: 13 300 ₫ Giá bìa: 19 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 56 550 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -35%

           Tên tác giả: Lưu Quý Kỳ          Nhà xuất bản:Trẻ          Năm xuất bản: 2009          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:484          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 56 550 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -35%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Phạm Viêm Phương-Huỳnh Kim Anh          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:252          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 13.500đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -50%

         Tên tác giả: Khổng Minh Dụ          Nhà xuất bản: CAND          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:144          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 9.600đ

Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương          Nhà xuất bản:VHSG          Năm xuất bản: 2007          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:84          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 100 ₫ Giá bìa: 23 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng          Nhà xuất bản:Hồng Bàn          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:114          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 100 ₫ Giá bìa: 23 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 250 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -35%

         Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng          Nhà xuất bản: Hồng Bàng          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:124          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 7.500đ

Giá bán: 16 250 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -35%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 400 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng          Nhà xuất bản: Hồng Bàng          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 9.600đ

Giá bán: 22 400 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Đoàn Thạch Biền          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:240          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 14.400đ

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12x20cm          Số trang:224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 13.500đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Trí Không          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:292          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.600đ

Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -70%

           Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:280          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -30%

           Tên tác giả: Hồng Liên          Nhà xuất bản:VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 132          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 7.200đ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%

           Tên tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 27.000đ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 54 sản phẩm