Kho sách giảm giá Có 21 sản phẩm.

Kho sách giảm giá
trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 17 400 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Trần Hiền Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2011 Số trang: 180 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 11.600đ

Giá bán: 17 400 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đoàn Phú Vinh Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2011 Số trang: 142 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.000đ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tiểu Quỳnh Khổ sách: 20x28 cm Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2011 Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 24.000đ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Trần Đồng Minh Khổ sách: 12x20 cm Nhà Xuất Bản: Văn Nghệ Năm xuất bản: 2011 Số trang: 113 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 8.000đ

Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 8 400 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tâm Chơn Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2011 Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 5.600đ

Giá bán: 8 400 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ -60%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhiều Tác Giả Khổ sách: 12x20 cm Nhà Xuất Bản: Trẻ Năm xuất bản: 2011 Số trang: 312 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 12.500đ

Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ -60%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Từ Kế Tường Khổ sách: 12x20 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Số trang: 321 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 26.000đ

Giá bán: 39 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2014 Số trang: 76 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.000đ

Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Interpress biên dịch Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2007 Số trang:  216 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 11.200đ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Thành Phúc dịch Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Thông Tin & Truyền Thông Năm xuất bản: 2010 Số trang:  148 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.400đ

Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 200 ₫ Giá bìa: 37 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Trung Toàn và nhóm biên dịch Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2011 Số trang:  256 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 14.800đ

Giá bán: 22 200 ₫ Giá bìa: 37 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ -40%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dr. Jan Yager Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: VHSG Năm xuất bản: 2010 Số trang:  304 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 20.800đ

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ -40%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 12 của 21 sản phẩm