Kho sách giảm giá Có 51 sản phẩm.

Kho sách giảm giá
trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 8 400 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Tâm Chơn Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2011 Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 5.600đ

Giá bán: 8 400 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Từ Kế Tường Khổ sách: 12x20 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Số trang: 324 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 26.000đ

Giá bán: 39 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2014 Số trang: 76 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.000đ

Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Interpress biên dịch Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2007 Số trang:  216 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 11.200đ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Nguyễn Thành Phúc dịch Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Thông Tin & Truyền Thông Năm xuất bản: 2010 Số trang:  148 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.400đ

Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 200 ₫ Giá bìa: 37 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Nguyễn Trung Toàn và nhóm biên dịch Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2011 Số trang:  256 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 14.800đ

Giá bán: 22 200 ₫ Giá bìa: 37 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Dr. Jan Yager Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: VHSG Năm xuất bản: 2010 Số trang:  304 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 20.800đ

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 21 600 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Từ An Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2013 Số trang:  180 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 14.400đ

Giá bán: 21 600 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 42 000 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Phạm Viêm Phương - Nguyễn Hoàng Phong biên soạn Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Số trang:  336 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 28.000đ

Giá bán: 42 000 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Lưu Thị Lương - Tản Văn Khổ sách: 12x20 cm Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2011 Số trang:  248 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 18.000đ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Nguyễn Công Tỷ - Nguyễn Duy Phong Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2009 Số trang: 976 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 120.000đ

Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 64 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Hồ Công Khanh Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2014 Số trang: 160 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 25.600đ

Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 64 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Kathryn A.Jones (Phạm Minh Quân - Lê Hà Mây dịch) Khổ sách: 13.5x21 cm Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2013 Số trang: 368 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 148 800 ₫ Giá bìa: 248 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Nhiều tác giả Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2006 Số trang: 580 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 99.200đ

Giá bán: 148 800 ₫ Giá bìa: 248 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -40%

Tên tác giả: Nguyên Thành Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liênkết: ĐQ Tiết kiệm: 11.200đ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Hiển thị 37 - 51 của 51 sản phẩm