Nghiên Cứu Phật Học Có 32 sản phẩm.

Xem nhanh
Giá bán: 319 200 ₫ Giá bìa: 399 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Lý Phi Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 19x27 cm Số trang: 688 Bìa : cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 89.800 đ

Giá bán: 319 200 ₫ Giá bìa: 399 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: K.Sri Dhammananda          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 13.5x21 cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 10.400đ

Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Phật Điển Hành Tư          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 13x20 cm          Số trang: 492          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 19.000đ

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Thích Chơn Thiện          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 14x20 cm          Số trang: 542          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 22.000đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Diệu Hạnh Giao Trinh và Chân Giác Bùi Xuân Lý Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 140 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 8.000đ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 1 200 000 ₫

Tên tác giả: Trần Văn Lợi Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 1 200 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 37 000 ₫

Tên tác giả: Đạt Lai Lạt Ma Nhà Xuất Bản: Phương Đông Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 14 x 20 cm Số trang: 136 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 37 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 500 000 ₫

Tên tác giả: HT. Tịnh Không Nhà Xuất Bản: Phương Đông Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14x20 cm Số trang: 1.660 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 500 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 400 000 ₫

Tên tác giả: Thích Phước Sơn Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2008 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 516 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 400 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 300 000 ₫

Tên tác giả: HT. Thích Trí Tịnh Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: Khổ sách: 15x23 cm Số trang:  Bìa: da Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 300 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 600 000 ₫

Tên tác giả: HT. Thích Trí Tịnh Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: Khổ sách: 15.5x23.5 cm Số trang:  Bìa: da Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 600 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 432 000 ₫ Giá bìa: 480 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Đoàn Trunng Còn Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16x24 cm Số trang: 1.560 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 48.000đ

Giá bán: 432 000 ₫ Giá bìa: 480 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Nguyễn Minh Tiến Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 96 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.750đ

Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Thích Định Huệ Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 960 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 252 000 ₫ Giá bìa: 280 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: HT. Thích Thiện Hoa Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 2.176 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 70.000đ

Giá bán: 252 000 ₫ Giá bìa: 280 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 74 250 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Chu An Sĩ - Nguyễn Minh Tiến Việt dịch và chú giải Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 14,5x20,5 cm Số trang: 384 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 24.750đ

Giá bán: 74 250 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 180 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Khenchen konchog Gyaltshen Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 644 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 45000 đ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 180 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 146 250 ₫ Giá bìa: 195 000 ₫ Giảm: -25%

Khổ sách: 16x24 cm Tên tác giả: Tuệ Quang Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2017 Số trang: 544 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 48.750đ

Giá bán: 146 250 ₫ Giá bìa: 195 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 86 400 ₫ Giá bìa: 108 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hồ Thích Khổ sách: 14.5*20.5 cmNhà Xuất Bản: Tri Thức Năm xuất bản: 2018 Số trang :278  trangĐộc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 105.000đ

Giá bán: 86 400 ₫ Giá bìa: 108 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 115 200 ₫ Giá bìa: 144 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Chan Khoon San (Lê Kim Kha dịch) Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 16x24 cm Số trang: 672 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 28.800đ

Giá bán: 115 200 ₫ Giá bìa: 144 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Akira Sadakata (Trần Văn Duy dịch) Khổ sách: 13x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Tri Thức Năm xuất bản: 2017 Số trang: 340 Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Đoàn Trung Còn Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 922 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 60.000đ

Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Osho (Lâm Đặng Cam Thảo dịch) Khổ sách: 14.5x20.5 cmNhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2017Số trang: 192 Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 15.600đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 183 750 ₫ Giá bìa: 245 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Nguyễn Minh Tiến Khổ sách: 15.5x23.5 cm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Số trang: 672 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 61.250đ

Giá bán: 183 750 ₫ Giá bìa: 245 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 125 000 ₫

Tên tác giả: Lê Mạnh Thát Khổ sách: 14.5*20.5 cmNhà Xuất Bản: NXB Tôn giáo Năm xuất bản: 2015Số trang: Độc quyền/Liên kết: TKTiết kiệm: 

Giá bán: 125 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 446 250 ₫ Giá bìa: 595 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lý Minh Tuấn Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 20x28 cm Số trang: 1568 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 148.750đ

Giá bán: 446 250 ₫ Giá bìa: 595 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 342 750 ₫ Giá bìa: 457 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Chu An Sĩ (Nguyễn Minh Tiến dịch) Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 1.744 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 114.250đ

Giá bán: 342 750 ₫ Giá bìa: 457 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 1 800 000 ₫ Giá bìa: 2 000 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến Việt dịch Khổ sách: 16x24 cmNhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2015Số trang: 5.120 Độc quyền/Liên kết: ĐQTiết kiệm: 200.000đ

Giá bán: 1 800 000 ₫ Giá bìa: 2 000 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Khangser Rinponche Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức​​​ Năm xuất bản: 2017 Số trang: 204 Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.000đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Sandy Boucher,Nguyễn Thanh Huyền Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức​​​ Năm xuất bản: 2015 Số trang: 300 Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.800đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 000 ₫ Giá bìa: 145 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Geshe Michael Roach Khổ sách: 15.5 x 24 cmNhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2017Số trang: 598 Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 29.000đ

Giá bán: 116 000 ₫ Giá bìa: 145 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 45 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Thích Khế Đạo Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 304 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000đ

Giá bán: 45 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 32 của 32 sản phẩm