Sách Y Học Có 74 sản phẩm.

Danh mục con

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: John Kelly Nhà Xuất Bản: Thông Tin và Truyền Thông Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 320 Bìa: mềm

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 880 000 ₫ Giá bìa: 1 100 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Urban & Fischer  Nhà Xuất Bản: Dân Trí  Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 25 x 30 cm Số trang: 832 Bìa: cứng

Giá bán: 880 000 ₫ Giá bìa: 1 100 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 544 000 ₫ Giá bìa: 680 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Bs.Alice Roberts Nhà Xuất Bản: Y học Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 25 x30 cm Bìa: cứng

Giá bán: 544 000 ₫ Giá bìa: 680 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 19 200 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Thanh Huyền Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13x19 cm Số trang: 159 Bìa: mềm

Giá bán: 19 200 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Thanh Huyền Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13x19cm Số trang: 143 Bìa: mềm

Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HIiromi Shinya Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 223 Bìa: mềm

Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 206 Bìa: mềm

Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức  Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 101 Bìa: mềm

Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc  Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x21 cm   Số trang: 142 Bìa: mềm

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 42 400 ₫ Giá bìa: 53 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 174 Bìa: mềm

Giá bán: 42 400 ₫ Giá bìa: 53 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 0 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc  Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 222 Bìa: mềm

Giá bán: 0 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa  Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 175 Bìa: mềm

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21cm Số trang: 199 Bìa: mềm

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: ĐỖ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 310 Bìa: mềm

Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 255 Bìa: mềm

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 261 Bìa: mềm

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu - Thích Tuệ Tâm Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm  Số trang: 543 Bìa: cứng Tiết kiệm: 72.000 đ

Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 66 000 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: BS. Huỳnh Hải Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 290 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 22.000 đ

Giá bán: 66 000 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Hà Lộc Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.500 đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 375 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đại Học Y Hà Nội - Khoa Y Học Cổ Truyền Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1162 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 75.000 đ

Giá bán: 375 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Anh Tuấn Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 524 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 31.800 đ

Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 168 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Bá Tĩnh  Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 568 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 42.000 đ

Giá bán: 168 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 36 x 75 cm Số trang: 21 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 500 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hán Trúc Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 26.5 x 38.5 cm Số trang: 64 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.500 đ

Giá bán: 76 500 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hán Trúc Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 26.5 x 38.5 cm Số trang: 64 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.800 đ

Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 80 100 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hán Trúc Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 26.5 x 38.5 cm Số trang: 72 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.900 đ

Giá bán: 80 100 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Khổ sách: 14x21.5 cmTên tác giả: Dr Biswaroop Roy ChowdhuryNhà Xuất Bản: Thông TấnNăm xuất bản: 2017Số trang: 340Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 38.000 đ

Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 26 400 ₫ Giá bìa: 33 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Khổ sách: 13 x 19 cmTên tác gỉa: BS Lê Minh - TS Lê Minh Hùng Nhà Xuất Bản: Hồng ĐứcNăm xuất bản: 2016Số trang: 104Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 6.600 đ

Giá bán: 26 400 ₫ Giá bìa: 33 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác gả: Bùi Quốc Châu Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 344 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 37.500 đ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 747 000 ₫ Giá bìa: 830 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Hữu Trác Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Y học Năm xuất bản: 2017 Số trang: 1.224 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết : LK Tiết kiệm: 83.000đ

Giá bán: 747 000 ₫ Giá bìa: 830 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 315 000 ₫ Giá bìa: 350 000 ₫ -10%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Chơn Nguyên Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 21x29.7 cm Số trang: 396 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 35.000đ

Giá bán: 315 000 ₫ Giá bìa: 350 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Chơn Nguyên Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 21x29.7 cm Số trang: 416 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000đ

Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Chơn Nguyên Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16x24 cm Số trang: 700 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000đ

Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 251 100 ₫ Giá bìa: 279 000 ₫ -10%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Thiên Quyến & Đào Trọng Cường Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Dân Tộc Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 1.332 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm : 27.900đ

Giá bán: 251 100 ₫ Giá bìa: 279 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 368 000 ₫ Giá bìa: 460 000 ₫ -20%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dật Danh - Tiến Thành dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 19x27 cm Số trang: 880 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 92.000đ

Giá bán: 368 000 ₫ Giá bìa: 460 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 316 000 ₫ Giá bìa: 395 000 ₫ -20%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dật Danh - Tiến Thành dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 19x27 cm Số trang: 696 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 79.000đ

Giá bán: 316 000 ₫ Giá bìa: 395 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 74 sản phẩm