Sách Y Học Có 70 sản phẩm.

Danh mục con

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 210 000 ₫ Giá bìa: 280 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả:GS. BS. Trần Văn Kỳ Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 210 000 ₫ Giá bìa: 280 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 217 500 ₫ Giá bìa: 290 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu Khổ sách: 20 x 28 cmNhà Xuất Bản: NXB Thuận Hóa Năm xuất bản: 2017 Số trang: 336 trang Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 217 500 ₫ Giá bìa: 290 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Đông A Sáng Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 476 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 195 000 ₫ Giá bìa: 260 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu - Lương Tú Vân Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa  Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 Số trang: 1274 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 65.000đ

Giá bán: 195 000 ₫ Giá bìa: 260 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ Giảm: -25%

           Tên tác giả: GS.BS Trần Văn Kỳ          Nhà xuất bản: Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:142          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 9.500đ

Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 256 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Huỳnh Liên Đoàn  Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 320 Bìa: mềm

Giá bán: 256 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 562 500 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: DS. Tào Duy Cần - TH.S Hoàng Trọng Quang  Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 1338 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 562 500 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Cừu Bái Nhiên - GS.BS Trần Văn Kỳ dịch          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19 cm          Số trang: 268          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.000đ  

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc          Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 13.5x21 cm          Số trang: 216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 13.750đ  

Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Nguyễn Địch - MD - Ph.D          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 168          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 30.000đ  

Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 64 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: B.S Huỳnh Hải          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 288          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.000đ  

Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 64 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Hải Ân Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 183 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 12.000đ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: John Kelly Nhà Xuất Bản: Thông Tin và Truyền Thông Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 320 Bìa: mềm

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 880 000 ₫ Giá bìa: 1 100 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Urban & Fischer  Nhà Xuất Bản: Dân Trí  Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 25 x 30 cm Số trang: 832 Bìa: cứng

Giá bán: 880 000 ₫ Giá bìa: 1 100 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 19 200 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Thanh Huyền Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13x19 cm Số trang: 159 Bìa: mềm

Giá bán: 19 200 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: HIiromi Shinya Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 223 Bìa: mềm

Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 206 Bìa: mềm

Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức  Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 101 Bìa: mềm

Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc  Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x21 cm   Số trang: 142 Bìa: mềm

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 42 400 ₫ Giá bìa: 53 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 174 Bìa: mềm

Giá bán: 42 400 ₫ Giá bìa: 53 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc  Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 222 Bìa: mềm

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa  Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 175 Bìa: mềm

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21cm Số trang: 199 Bìa: mềm

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: ĐỖ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 310 Bìa: mềm

Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Đức Ngọc Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5x21 cm Số trang: 255 Bìa: mềm

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu - Thích Tuệ Tâm Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm  Số trang: 543 Bìa: cứng Tiết kiệm: 72.000 đ

Giá bán: 180 000 ₫ Giá bìa: 240 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 66 000 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: BS. Huỳnh Hải Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 290 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 22.000 đ

Giá bán: 66 000 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Hà Lộc Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.500 đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 375 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Đại Học Y Hà Nội - Khoa Y Học Cổ Truyền Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1162 Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 75.000 đ

Giá bán: 375 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Anh Tuấn Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 524 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 31.800 đ

Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 168 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Bá Tĩnh  Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 568 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 42.000 đ

Giá bán: 168 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 36 x 75 cm Số trang: 21 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 500 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Hán Trúc Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 26.5 x 38.5 cm Số trang: 64 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.500 đ

Giá bán: 76 500 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 98 100 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Hán Trúc Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 26.5 x 38.5 cm Số trang: 64 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.800 đ

Giá bán: 98 100 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 26 400 ₫ Giá bìa: 33 000 ₫ Giảm: -20%

Khổ sách: 13 x 19 cmTên tác gỉa: BS Lê Minh - TS Lê Minh Hùng Nhà Xuất Bản: Hồng ĐứcNăm xuất bản: 2016Số trang: 104Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 6.600 đ

Giá bán: 26 400 ₫ Giá bìa: 33 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%

Tên giả: Bùi Quốc Châu Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 344 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 70 sản phẩm