Sách Y Học Có 83 sản phẩm.

Danh mục con

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Hà Lộc dịch Khổ sách: 14.5 x 20.5 cmNhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017Số trang: 432 trang Độc quyền/Liên kết: ĐQTiết kiệm: 30.000đ

Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Đông A Sáng Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang:  144 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 9.000đ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 445 500 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Đỗ Tất Lợi Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Y học Năm xuất bản: 2015 Số trang: 1.276 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết : LK Tiết kiệm: 49.500đ

Giá bán: 445 500 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 322 500 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu Khổ sách: 20x28 cm Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 2016 Số trang: 1.312 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 107.500đ

Giá bán: 322 500 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 285 000 ₫ Giá bìa: 380 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Điền Phong Ô - Trương Thanh Vận Khổ sách: 16x24 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 1.408 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 95.000đ

Giá bán: 285 000 ₫ Giá bìa: 380 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 187 500 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 830 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 62.500đ

Giá bán: 187 500 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 371 250 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Nguyễn Trung Hòa Khổ sách: 20x28 cm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Số trang: 1.389 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 123.750đ

Giá bán: 371 250 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 500 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Hải Ân Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2013 Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 7.500đ

Giá bán: 22 500 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 18 750 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: DS. Phan Văn Chiêu Khổ sách: 13 x 19 cm Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 2016 Số trang: 124  Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.250đ

Giá bán: 18 750 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 217 500 ₫ Giá bìa: 290 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu Khổ sách: 20x28 cm Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 2017 Số trang: 336 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 72.500đ

Giá bán: 217 500 ₫ Giá bìa: 290 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 45 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Ths. Mai Hữu Phước Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 240 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000đ

Giá bán: 45 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 73 - 83 của 83 sản phẩm