Đông Y Có 46 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Khổ sách: 14x21.5 cmTên tác giả: Dr Biswaroop Roy ChowdhuryNhà Xuất Bản: Thông TấnNăm xuất bản: 2017Số trang: 340Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 38.000 đ

Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 26 400 ₫ Giá bìa: 33 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Khổ sách: 13 x 19 cmTên tác gỉa: BS Lê Minh - TS Lê Minh Hùng Nhà Xuất Bản: Hồng ĐứcNăm xuất bản: 2016Số trang: 104Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 6.600 đ

Giá bán: 26 400 ₫ Giá bìa: 33 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác gả: Bùi Quốc Châu Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 344 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 37.500 đ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 747 000 ₫ Giá bìa: 830 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Hữu Trác Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Y học Năm xuất bản: 2017 Số trang: 1.224 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết : LK Tiết kiệm: 83.000đ

Giá bán: 747 000 ₫ Giá bìa: 830 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 315 000 ₫ Giá bìa: 350 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Chơn Nguyên Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 21x29.7 cm Số trang: 396 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 35.000đ

Giá bán: 315 000 ₫ Giá bìa: 350 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Chơn Nguyên Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 21x29.7 cm Số trang: 416 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000đ

Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Chơn Nguyên Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16x24 cm Số trang: 700 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000đ

Giá bán: 270 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 251 100 ₫ Giá bìa: 279 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Thiên Quyến & Đào Trọng Cường Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Dân Tộc Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 1.332 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm : 27.900đ

Giá bán: 251 100 ₫ Giá bìa: 279 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 368 000 ₫ Giá bìa: 460 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dật Danh - Tiến Thành dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 19x27 cm Số trang: 880 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 92.000đ

Giá bán: 368 000 ₫ Giá bìa: 460 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 316 000 ₫ Giá bìa: 395 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dật Danh - Tiến Thành dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 19x27 cm Số trang: 696 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 79.000đ

Giá bán: 316 000 ₫ Giá bìa: 395 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 13 500 ₫ Giá bìa: 18 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Quang Bình Tổng Hợp Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2014 Số trang: 80 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 4.500 đ

Giá bán: 13 500 ₫ Giá bìa: 18 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: TS. Nguyễn Công Hoàng Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Y Học Năm xuất bản: 2016 Số trang: 192 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 18.750 đ

Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đông A Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 196 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.000 đ

Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 70 500 ₫ Giá bìa: 94 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đông A Sáng Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 476 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 23.500 đ

Giá bán: 70 500 ₫ Giá bìa: 94 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 500 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Minh Anh Khổ sách: 20x28 cm Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 2016 Số trang: 96 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 7.500 đ

Giá bán: 22 500 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 80 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu Khổ sách: 36x75 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2015 Số trang: 12 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 80 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hoa Đà Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đồng Nai Năm xuất bản: 2013 Số trang: 324 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 14.500 đ

Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 21 000 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Bác Sĩ Morishtta Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2013 Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 7.000 đ

Giá bán: 21 000 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 250 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Minh Tiến Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.750 đ

Giá bán: 32 250 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Bích Hoan - Lê Nguyên Bình - Nguyễn Hoàn Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 232 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 13.750 đ

Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Cừu Bái Nhiên Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2013 Số trang: 268 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 288 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 14.500 đ

Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 500 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 320 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 17.500 đ

Giá bán: 52 500 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2015 Số trang: 392 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 18.750 đ

Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 108 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 5.000 đ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 26 250 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 8.750 đ

Giá bán: 26 250 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 9.500 đ

Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 9.500 đ

Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 187 500 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Gs.Bs.Trần Văn Kỳ Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2013 Số trang: 628 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 62.500 đ

Giá bán: 187 500 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 67 500 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Hà Lộc Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Số trang: 320 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 22.500 đ

Giá bán: 67 500 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 101 250 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Hoàng Phủ Mật Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 520 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 33.750đ

Giá bán: 101 250 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 123 750 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ -25%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hoàng Phủ Mật Khổ sách: 14.5x20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang: 640 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 41.250 đ

Giá bán: 123 750 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 157 500 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -25%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dương Lực Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2015 Số trang: 1274 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 52.500đ

Giá bán: 157 500 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ -25%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Đông A Sáng Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: Đà nẵng Năm xuất bản: 2017 Số trang:  144 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 9.000đ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 800 ₫ Giá bìa: 146 000 ₫ -20%
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lý Minh Tuấn Khổ sách: 20.5 x 28.5 cmNhà Xuất Bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017Số trang:  Độc quyền/Liên kết: LKTiết kiệm: 29200đ

Giá bán: 116 800 ₫ Giá bìa: 146 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 46 sản phẩm