Sách Tin Học - Ngoại Ngữ Có 39 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Khổng Đức          Nhà xuất bản:VHTT          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 10.5x15.5cm          Số trang:1088          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.250đ

Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Hạnh Hương          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 10x15cm          Số trang:108          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 3.000đ

Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Nguyễn Văn Hiệp          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 10x14cm          Số trang: 192          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.000đ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu          Nhà xuất bản: Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2019          Khổ sách: 10x14cm          Số trang:224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.500đ

Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: SHENPHEN ZANGPO & FRANCIS HUANG          Nhà xuất bản:Thành Phố Hồ Chí Minh          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:316          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 19.000đ    

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 ₫ Giá bìa: 58 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Quốc Trung - Hồng Hạnh - Trí Dũng          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 580          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 11.600

Giá bán: 46 ₫ Giá bìa: 58 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 61 600 ₫ Giá bìa: 77 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Quốc Tuấn - Hà Thanh          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 772          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.400

Giá bán: 61 600 ₫ Giá bìa: 77 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Liên Hương - Bích Hằng          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 750          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.000

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1990          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 28.400

Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 92 000 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Nhân Dân          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1344          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 23.000

Giá bán: 92 000 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Hoàng Văn Lộc ( biên soạn )          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2021          Khổ sách: 10x18cm          Số trang:1154          Bìa: mềm

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Lê Phương Thanh Và Nhóm Cộng Tác          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 8x13cm          Số trang: 1066          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.000

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Trương Ái Hòa          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 9x13cm          Số trang: 734          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 6.000đ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.400

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Nhà Xuất Bản: Đồng Nai Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:162 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 6.400

Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trần Chí Thiện Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13x19cm Số trang: 180 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 7.200

Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần hậu Nhà Xuất Bản: Đồng Nai Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 160 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.400

Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 300 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -15%

Tên tác giả: Châu Thị Hoàng Yến Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 10x15cm Số trang: 126 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 49 300 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -15%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 17 600 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 10x14cm Số trang: 290 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.400

Giá bán: 17 600 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 6 400 ₫ Giá bìa: 8 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Nguyễn Văn Dư Nhà Xuất Bản:Đồng Nai Năm xuất bản:2016 Khổ sách:10x14 cm Số trang:128 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:1600

Giá bán: 6 400 ₫ Giá bìa: 8 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 600 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -20%

  Tên tác giả:Hoàng Văn Lộc Nhà Xuất Bản:Đồng Nai Năm xuất bản:2017 Khổ sách:10x14 cm Số trang: Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:3.000đ

Giá bán: 9 600 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Thanh Huyền Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 10x18cm Số trang: 296 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 5.000

Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoàng Yến - Thanh Long - Nguyễn Thị Tuyết Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Sài Gòn Năm xuất bản: 2009 Khổ sách: 10x18cm Số trang: 240 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: DQ Tiết kiệm: 8.000

Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 800 ₫ Giá bìa: 146 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tuấn Hưng Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 578 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: DQ Tiết kiệm: 29.000

Giá bán: 116 800 ₫ Giá bìa: 146 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: MA. Kim Dung - Hồng Anh  và nhóm giáo viên biên soạn Nhà Xuất Bản: ĐHSP TP.HCM Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 424 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 19.000

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trương Văn Giới - Lê Khắc Kiều Lục ( Biên dịch) Nhà Xuất Bản: KHXHNV Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 480 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 13.600

Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 35 200 ₫ Giá bìa: 44 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đức Tín Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 222 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: DQ Tiết kiệm: 8.800

Giá bán: 35 200 ₫ Giá bìa: 44 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Thạc sĩ Ngọc Linh - Mai Lan Nhà Xuất Bản: Thanh niên Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 320 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 800 ₫ Giá bìa: 76 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nhóm biên soạn Trường Thi Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 360 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.200

Giá bán: 60 800 ₫ Giá bìa: 76 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Yến – Bạch Thanh Minh Nhà Xuất Bản: NXB Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2008 Khổ sách: 16X24cm Số trang: 270 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ        • Tiết kiệm: 8.000

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 65 600 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Diễm Ly- Hoàng Thanh Nhà Xuất Bản: ĐHSP.TP.Hồ Chí Minh Năm xuất bản:2012 Khổ sách: 16x24 cm Số trang: 352 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000đ

Giá bán: 65 600 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Diễm Ly- Hoàng Thanh Nhà Xuất Bản: ĐHSP.TP.Hồ Chí Minh Năm xuất bản:2012 Khổ sách: 16x24 cm Số trang: 328 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 15.000đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoàng Anh Thi - Lê Thanh Kim Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 894 Bìa: cứng

Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả:Nguyễn Minh Tiến Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm  Số trang: 819 Bìa: cứng Tiết kiệm: 80.000 đ

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 3 000 ₫ Giá bìa: 4 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Khổ sách: 10x14 cm Nhà Xuất Bản: Đồng Nai Năm xuất bản: 2016 Số trang: 64 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 1.000đ

Giá bán: 3 000 ₫ Giá bìa: 4 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Khổng Đức - Long Cương Khổ sách: 10.5x15.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 694 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 13.750đ

Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 39 sản phẩm