Từ Điển Có 8 sản phẩm.

Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Hoàng Văn Lộc ( biên soạn )          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2021          Khổ sách: 10x18cm          Số trang:1154          Bìa: mềm

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 524 250 ₫ Giá bìa: 699 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Nguyễn Minh TiếnKhổ sách: 16 x 24 cmNhà Xuất Bản: Đà NẵngNăm xuất bản: 2019Số trang: 1488Độc quyền/Liên kết: ĐQTiết kiệm: 174.750đ

Giá bán: 524 250 ₫ Giá bìa: 699 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả:Nguyễn Minh Tiến Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm  Số trang: 819 Bìa: cứng Tiết kiệm: 80.000 đ

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Khổng Đức - Long Cương Khổ sách: 10.5x15.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 694 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 13.750đ

Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Khổng Đức Khổ sách: 10.5x15.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 1.088 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 16.250đ

Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 435 000 ₫ Giá bìa: 580 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Trần Kim Lân Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2021 Số trang: 1.080 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 435 000 ₫ Giá bìa: 580 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 142 500 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Võ Như Nguyện – Nguyễn Hồng Giao Khổ sách: 14.5x20.5 cmNhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016Số trang: 832 Độc quyền/Liên kết: ĐQTiết kiệm: 47.500đ

Giá bán: 142 500 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 371 250 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Vũ Văn Kính Khổ sách: 16x24 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2017 Số trang: 1.600 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 123.750đ

Giá bán: 371 250 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 8 của 8 sản phẩm