Từ Điển Có 17 sản phẩm.

Xem nhanh
Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Khổng Đức          Nhà xuất bản:VHTT          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 10.5x15.5cm          Số trang:1088          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.250đ

Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 ₫ Giá bìa: 58 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Quốc Trung - Hồng Hạnh - Trí Dũng          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 580          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 11.600

Giá bán: 46 ₫ Giá bìa: 58 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 61 600 ₫ Giá bìa: 77 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Quốc Tuấn - Hà Thanh          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 772          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.400

Giá bán: 61 600 ₫ Giá bìa: 77 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Liên Hương - Bích Hằng          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 750          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.000

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1990          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 28.400

Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 92 000 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Nhân Dân          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1344          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 23.000

Giá bán: 92 000 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Hoàng Văn Lộc ( biên soạn )          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2021          Khổ sách: 10x18cm          Số trang:1154          Bìa: mềm

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Lê Phương Thanh Và Nhóm Cộng Tác          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 8x13cm          Số trang: 1066          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.000

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Trương Ái Hòa          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 9x13cm          Số trang: 734          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 6.000đ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoàng Anh Thi - Lê Thanh Kim Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 894 Bìa: cứng

Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 524 250 ₫ Giá bìa: 699 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Nguyễn Minh TiếnKhổ sách: 16 x 24 cmNhà Xuất Bản: Đà NẵngNăm xuất bản: 2019Số trang: 1488Độc quyền/Liên kết: ĐQTiết kiệm: 174.750đ

Giá bán: 524 250 ₫ Giá bìa: 699 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả:Nguyễn Minh Tiến Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm  Số trang: 819 Bìa: cứng Tiết kiệm: 80.000 đ

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 320 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Khổng Đức - Long Cương Khổ sách: 10.5x15.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 694 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 13.750đ

Giá bán: 41 250 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Khổng Đức Khổ sách: 10.5x15.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016 Số trang: 1.088 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 16.250đ

Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 435 000 ₫ Giá bìa: 580 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Trần Kim Lân Khổ sách: 19x27 cm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2021 Số trang: 1.080 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 435 000 ₫ Giá bìa: 580 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 142 500 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Võ Như Nguyện – Nguyễn Hồng Giao Khổ sách: 14.5x20.5 cmNhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2016Số trang: 832 Độc quyền/Liên kết: ĐQTiết kiệm: 47.500đ

Giá bán: 142 500 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 371 250 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Vũ Văn Kính Khổ sách: 16x24 cm Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2017 Số trang: 1.600 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 123.750đ

Giá bán: 371 250 ₫ Giá bìa: 495 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 17 của 17 sản phẩm