Tiếng Anh Có 47 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Hạnh Hương          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 10x15cm          Số trang:108          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 3.000đ

Giá bán: 9 000 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Nguyễn Văn Hiệp          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 10x14cm          Số trang: 192          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.000đ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu          Nhà xuất bản: Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2019          Khổ sách: 10x14cm          Số trang:224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.500đ

Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: SHENPHEN ZANGPO & FRANCIS HUANG          Nhà xuất bản:Thành Phố Hồ Chí Minh          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:316          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 19.000đ    

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 45 600 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoàng Anh - Thanh Bình - Ngọc Mai Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 11x18 cm Số trang: 556 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 11.400

Giá bán: 45 600 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 40 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Mạnh Tuấn - Huy Hoàng Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 11x18cm Số trang: 502 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 10.000

Giá bán: 40 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 56 000 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:NgocjMai-Quốc Khánh Nhà Xuất Bản:Từ Điển Bách Khoa Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 11x18 cm Số trang:720 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm:14.000đ

Giá bán: 56 000 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 ₫ Giá bìa: 58 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Quốc Trung - Hồng Hạnh - Trí Dũng          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 580          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 11.600

Giá bán: 46 ₫ Giá bìa: 58 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 61 600 ₫ Giá bìa: 77 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Quốc Tuấn - Hà Thanh          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 772          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.400

Giá bán: 61 600 ₫ Giá bìa: 77 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Liên Hương - Bích Hằng          Nhà Xuất Bản: Từ Điển Bách Khoa          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 11x18cm          Số trang: 750          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.000

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1990          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 28.400

Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 92 000 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Nhân Dân          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1344          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 23.000

Giá bán: 92 000 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 84 800 ₫ Giá bìa: 106 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Nhân Dân          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1346          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 21.200

Giá bán: 84 800 ₫ Giá bìa: 106 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Trí          Nhà Xuất Bản: Mỹ Thuật          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1226          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 20.400

Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1392          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 19.600

Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 69 600 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 1106          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 17.400

Giá bán: 69 600 ₫ Giá bìa: 87 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 962          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.600

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 56 000 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang - Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 960          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 14.000

Giá bán: 56 000 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Thanh Thúy - Ngọc Hằng - Hồng Mây          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 10x18cm          Số trang: 888          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 11.600

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Hoàng Văn Lộc ( biên soạn )          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2021          Khổ sách: 10x18cm          Số trang:1154          Bìa: mềm

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 10x14.5cm          Số trang: 720          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 7.800

Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Lê Phương Thanh Và Nhóm Cộng Tác          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 8x13cm          Số trang: 1066          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.000

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Trương Ái Hòa          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 9x13cm          Số trang: 734          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 6.000đ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Lê Khánh Vy (dịch) Nhà Xuất Bản: Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản:2016 Khổ sách:14.5x20.5 Số trang:256 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm:15,600đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.400

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Nhà Xuất Bản: Đồng Nai Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:162 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 6.400

Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trần Chí Thiện Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13x19cm Số trang: 180 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 7.200

Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần hậu Nhà Xuất Bản: Đồng Nai Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 160 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.400

Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 184 000 ₫ Giá bìa: 230 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Nhóm Biên Soạn Hồng Đức Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 13x19cm Số trang: 1060 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 46.000

Giá bán: 184 000 ₫ Giá bìa: 230 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Khổ sách:13x19cm Số trang: 256 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.000

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 17 600 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thuần Hậu Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 10x14cm Số trang: 290 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.400

Giá bán: 17 600 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 6 400 ₫ Giá bìa: 8 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Nguyễn Văn Dư Nhà Xuất Bản:Đồng Nai Năm xuất bản:2016 Khổ sách:10x14 cm Số trang:128 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:1600

Giá bán: 6 400 ₫ Giá bìa: 8 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 600 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -20%

  Tên tác giả:Hoàng Văn Lộc Nhà Xuất Bản:Đồng Nai Năm xuất bản:2017 Khổ sách:10x14 cm Số trang: Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:3.000đ

Giá bán: 9 600 ₫ Giá bìa: 12 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Thanh Huyền Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 10x18cm Số trang: 296 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 5.000

Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoàng Yến - Thanh Long - Nguyễn Thị Tuyết Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Sài Gòn Năm xuất bản: 2009 Khổ sách: 10x18cm Số trang: 240 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: DQ Tiết kiệm: 8.000

Giá bán: 32 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 800 ₫ Giá bìa: 146 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tuấn Hưng Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 578 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: DQ Tiết kiệm: 29.000

Giá bán: 116 800 ₫ Giá bìa: 146 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 47 sản phẩm