Sách Văn Hóa Xã Hội Có 147 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: David McCullough Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 206 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  21.800 đ

Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 151 200 ₫ Giá bìa: 189 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 18 x 22.5 cm Số trang: 165 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  37.800 đ

Giá bán: 151 200 ₫ Giá bìa: 189 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Ma - Ka - Na - Chi Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 17 x 24 cm Số trang: 156 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 31.800 đ

Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 189 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Thích Thiền Ân Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 21 cm Số trang: 315 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 21.000 đ

Giá bán: 189 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Stanley E.Portny Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 18.7 x 23.5 cm Số trang: 496 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 33.800 đ

Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Mark Pendergrast Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 24 cm Số trang: 718 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 59.800 đ

Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Mariru Harada Nhà Xuất Bản: Công Thương Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 384 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.000 đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hàn Long Ẩn Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 112.5 x 20 cm Số trang: 112 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.600 đ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Akash Karia Nhà Xuất Bản: Công Thương Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 188 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.000 đ

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 100 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Kiều Vân dịch Nhà Xuất Bản: Công Thương Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 24 cm Số trang: 443 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.400 đ

Giá bán: 116 100 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 120 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Quán Như Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 228 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.000 đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tùng Leo Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 276 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 25.000 đ

Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 96 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 24.000 đ

Giá bán: 96 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phan Huy Xu - Võ Văn Thành Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang:336 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.900 đ

Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Thùy Giang dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:196 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Huỳnh Thanh Nguyên Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:136 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phan Cẩm Thượng Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 504 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 27.000 đ

Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phan Cẩm Thượng Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 576 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000 đ

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Thế Anh Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 367 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000 đ

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 142 400 ₫ Giá bìa: 178 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Guy Kawasaki Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm Số trang: 380 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 35.600 đ

Giá bán: 142 400 ₫ Giá bìa: 178 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Trần Huy Minh Phương Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Hoàng Long Nhà Xuất Bản: Phụ Nữ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang:400 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 33.800 đ

Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:TKhải Thiên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2011 Khổ sách:12 x 20  cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 3.500 đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Viên Ngộ Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 280 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.400 đ

Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 800 ₫ Giá bìa: 111 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hoàng Khởi Phong Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 402 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.200 đ

Giá bán: 88 800 ₫ Giá bìa: 111 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:800 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:32.000 đ

Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lý Minh Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20 cm Số trang: 472 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Andrew Matthews Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 512 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Trác Nhã Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang:404 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.000 đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Lý Nhân Phan Thứ Lang Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 174 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.800 đ

Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: VH Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 208 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 21.800 đ

Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:TS. G.Francis Xavier Nhà Xuất Bản: ĐH Sư Phạm TP.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 190 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Higuchi Ichiyo Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 X 19 cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.800 đ

Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 40 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Masami Sasaki Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 184 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.500 đ

Giá bán: 40 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Nguyễn Duy Nhiên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 288 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 25.800 đ

Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 147 sản phẩm