Sách Văn Hóa Xã Hội Có 159 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tôn Tử Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 21x25.5 cm Số trang: 130 Bìa: cứng

Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 383 200 ₫ Giá bìa: 479 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Huyền Giang Nhà Xuất Bản: Tri Thức Khổ sách: 16 x 24 cm Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 95.800 đ

Giá bán: 383 200 ₫ Giá bìa: 479 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 400 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phạm Đan Quế Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1260 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 100.000 đ

Giá bán: 400 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 550 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Xuân Kính Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1024 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:110.000  đ

Giá bán: 550 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 344 000 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Trần Giang Sơn Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 824 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 86.000 đ

Giá bán: 344 000 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lữ Huy Nguyên - Đặng Văn Lung Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 1900 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 970 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 110.000 đ

Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 448 000 ₫ Giá bìa: 560 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Huỳnh Công Bá Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 1900 Khổ sách:16 x 24 cm Số trang: 938 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 112.000 đ

Giá bán: 448 000 ₫ Giá bìa: 560 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Ca Văn Thỉnh Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 15 x 23 cm Số trang: 1017 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 60.000 đ

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13.5 x 20.5 cm Số trang: 367 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.600 đ

Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 95 200 ₫ Giá bìa: 119 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13.5 x 20.5 cm Số trang: 375 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.800 đ

Giá bán: 95 200 ₫ Giá bìa: 119 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhụy Nguyên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 227 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.800 đ

Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhụy Nguyên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 218 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.200 đ

Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: David McCullough Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 206 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  21.800 đ

Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 151 200 ₫ Giá bìa: 189 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 18 x 22.5 cm Số trang: 165 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  37.800 đ

Giá bán: 151 200 ₫ Giá bìa: 189 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Ma - Ka - Na - Chi Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 17 x 24 cm Số trang: 156 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 31.800 đ

Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 189 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Thích Thiền Ân Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 21 cm Số trang: 315 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 21.000 đ

Giá bán: 189 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Stanley E.Portny Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 18.7 x 23.5 cm Số trang: 496 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 33.800 đ

Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Mark Pendergrast Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 24 cm Số trang: 718 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 59.800 đ

Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Mariru Harada Nhà Xuất Bản: Công Thương Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 384 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.000 đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Hàn Long Ẩn Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 112.5 x 20 cm Số trang: 112 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.600 đ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Akash Karia Nhà Xuất Bản: Công Thương Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 188 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.000 đ

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 100 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Kiều Vân dịch Nhà Xuất Bản: Công Thương Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 24 cm Số trang: 443 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.400 đ

Giá bán: 116 100 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 120 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Quán Như Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 228 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.000 đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tùng Leo Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 276 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 25.000 đ

Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 96 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 24.000 đ

Giá bán: 96 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phan Huy Xu - Võ Văn Thành Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang:336 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.900 đ

Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lê Thùy Giang dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:196 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Huỳnh Thanh Nguyên Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:136 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phan Cẩm Thượng Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 504 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 27.000 đ

Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phan Cẩm Thượng Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 576 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000 đ

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Thế Anh Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 367 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000 đ

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 142 400 ₫ Giá bìa: 178 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Guy Kawasaki Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm Số trang: 380 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 35.600 đ

Giá bán: 142 400 ₫ Giá bìa: 178 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Trần Huy Minh Phương Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:168 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Hoàng Long Nhà Xuất Bản: Phụ Nữ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang:400 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 33.800 đ

Giá bán: 135 200 ₫ Giá bìa: 169 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:TKhải Thiên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2011 Khổ sách:12 x 20  cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 3.500 đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 159 sản phẩm