Sách Văn Hóa Xã Hội Có 163 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Văn Công Tuấn Khổ sách: 14.5 x 20.5 cmNhà Xuất Bản: Hồng ĐứcNăm xuất bản: 2020Số trang: 210Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Nguyễn Đổng Chi Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 518 Bìa: cứng

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 74 000 ₫

         Tên tác giả: Will Darant          Nhà xuất bản: Tổng Hợp Tp Hồ Chí Minh          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:358          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 74 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 62 000 ₫

         Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê          Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ          Năm xuất bản: 2019          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:265          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 62 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 195 000 ₫

         Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê-Thiên Giang          Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:847          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 195 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 450 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Lê Duy Chưởng  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 771 Bìa: cứng

Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 450 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 279 200 ₫ Giá bìa: 349 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:TS.Nguyễn Thúy Nga Nhà Xuất Bản: ĐHQG Hà Nội  Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 683 Bìa: mềm

Giá bán: 279 200 ₫ Giá bìa: 349 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 292 000 ₫ Giá bìa: 365 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thúy Nga Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội  Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 715 Bìa: mềm

Giá bán: 292 000 ₫ Giá bìa: 365 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 80 000 ₫ Giá bìa: 100 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Trọng Khanh          Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:274          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 20.000đ    

Giá bán: 80 000 ₫ Giá bìa: 100 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Phương Bảo An          Nhà xuất bản:Văn Học          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:198          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 11.200đ  

Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Bùi Sao (tuyển chọn)          Nhà xuất bản:văn Học          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:210          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 13.000đ  

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Hoàng Thị Hồng Hà          Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:198          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 13.600đ  

Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung          Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:202          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 11.800đ  

Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 105 600 ₫ Giá bìa: 132 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Matsuo Basho          Nhà xuất bản: Thanh Niên          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 15x24cm          Số trang:254          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 26.400đ    

Giá bán: 105 600 ₫ Giá bìa: 132 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: OSho          Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách:14x20 cm          Số trang:598          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 35.000đ    

Giá bán: 140 000 ₫ Giá bìa: 175 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: PS. Thánh Nghêm          Nhà Xuất Bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14x20 cm          Số trang: 336          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 64.000Đ

Giá bán: 25 600 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 351 200 ₫ Giá bìa: 439 000 ₫ Giảm: -20%

        Tên tác giả: Tế Đạo Minh         Nhà Xuất Bản: Hồng Đức         Năm xuất bản: 2015         Số trang: 108         Bìa : cứng         Độc quyền/Liên kết: LK         Tiết kiệm: .87.800 đ  

Giá bán: 351 200 ₫ Giá bìa: 439 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 99 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Huỳnh Đắc Văn Ngạn          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Sài Gòn          Năm xuất bản: 2010          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 407          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 24.800đ  

Giá bán: 99 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Baron Baptiste - Thế Anh dịch          Nhà Xuất Bản: Văn Lang          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 13.5x21 cm          Số trang: 208          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 15.000đ  

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 68 000 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trường Khang(biên soạn) Nhà Xuất Bản: Thanh niên Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Bìa: mềm

Giá bán: 68 000 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 143 200 ₫ Giá bìa: 179 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản: Phụ nữ Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14x20.5 cm Số trang: 345 Bìa: mềm

Giá bán: 143 200 ₫ Giá bìa: 179 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Vũ Khắc Khoan          Nhà Xuất Bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2010          Khổ sách:  13x20cm          Số trang:70          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 9.000đ  

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Thích Hạnh Tuệ          Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 292          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 25.800đ  

Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Thuận Phước          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Dân Tộc          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 152          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 11.600  

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Lê Mai          Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 204          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 11.00đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Phan Kế Bính          Nhà Xuất Bản: Văn Học          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 13x19 cm          Số trang: 254          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 13.800đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%

         Tên tác giả: Nguyễn Địch - MD - Ph.D          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 158          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 28.750đ  

Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Lan Rùa   Nhà Xuất Bản:Hội Nhà Văn Năm xuất bản:2017 Khổ sách:13.5x20cm Số trang:368 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:19600đ

Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 119 200 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: E. L. James Nhà Xuất Bản:Lao Động Năm xuất bản: 2015 Khổ sách:14.5x20.5cm Số trang:631 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm: 29800đ 

Giá bán: 119 200 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Thế Lữ   Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2009 Khổ sách: 14x20cm Số trang: 258 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:8400đ

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Sơn Nam  Nhà Xuất Bản:Hồng Đức  Năm xuất bản: 2016 Khổ sách:16x24cm Số trang:238 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:16000đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách:16x24cm Số trang:381 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 25000đ

Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 185 500 ₫ Giá bìa: 265 000 ₫ Giảm: -30%

Tên tác giả:GS. Phùng Văn Tửu  Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản:2017 Khổ sách:14.5x20.5cm Số trang:654 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:79500đ

Giá bán: 185 500 ₫ Giá bìa: 265 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tadeusz Dolega Mostowicz  Nhà Xuất Bản:Nxb Hội Nhà Văn  Năm xuất bản: 2017 Khổ sách:14.5x20.5cm Số trang:470 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:38000đ

Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 132 000 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tadeusz Dolega Mostowicz  Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:415 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 33000đ

Giá bán: 132 000 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 144 000 ₫ Giá bìa: 180 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tadeusz Dolega Mostowicz  Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 474 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 36000đ

Giá bán: 144 000 ₫ Giá bìa: 180 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 163 sản phẩm