Sách Văn Hóa Xã Hội Có 215 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Trương Thìn          Nhà Xuất Bản: Dân Tộc          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 88          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 7.200đ  

Giá bán: 28 800 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Đại Đức Thích Thanh Tâm          Nhà Xuất Bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2019          Khổ sách:16x24  cm          Số trang: 108          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 5.000  

Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Nhiều tác giả          Nhà Xuất Bản: Hồng Đức - Tạp Chí Xưa Nay          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 224          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 29.600đ

Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Lê Mai          Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5 cm          Số trang: 204          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 11.00đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả: Phan Kế Bính          Nhà Xuất Bản: Văn Học          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 13x19 cm          Số trang: 254          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 13.800đ

Giá bán: 55 200 ₫ Giá bìa: 69 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Nguyễn Địch - MD - Ph.D          Nhà Xuất Bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 158          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 28.750đ  

Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả:Lan Rùa   Nhà Xuất Bản:Hội Nhà Văn Năm xuất bản:2017 Khổ sách:13.5x20cm Số trang:368 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:19600đ

Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Rachel Vincent Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 15x24cm Số trang:320 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11000đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 119 200 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: E. L. James Nhà Xuất Bản:Lao Động Năm xuất bản: 2015 Khổ sách:14.5x20.5cm Số trang:631 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm: 29800đ 

Giá bán: 119 200 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả:Thế Lữ   Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2009 Khổ sách: 14x20cm Số trang: 258 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:8400đ

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Sơn Nam  Nhà Xuất Bản:Hồng Đức  Năm xuất bản: 2016 Khổ sách:16x24cm Số trang:238 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:16000đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả:Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách:16x24cm Số trang:381 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 25000đ

Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 185 500 ₫ Giá bìa: 265 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

Tên tác giả:GS. Phùng Văn Tửu  Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản:2017 Khổ sách:14.5x20.5cm Số trang:654 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết:LK Tiết kiệm:79500đ

Giá bán: 185 500 ₫ Giá bìa: 265 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Tadeusz Dolega Mostowicz  Nhà Xuất Bản:Nxb Hội Nhà Văn  Năm xuất bản: 2017 Khổ sách:14.5x20.5cm Số trang:470 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:38000đ

Giá bán: 152 000 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 132 000 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả:Tadeusz Dolega Mostowicz  Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:415 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 33000đ

Giá bán: 132 000 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 144 000 ₫ Giá bìa: 180 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả:Tadeusz Dolega Mostowicz  Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 474 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 36000đ

Giá bán: 144 000 ₫ Giá bìa: 180 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 77 980 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫
Mới

Tên tác giả: Dương Bích Hồng Nhà Xuất Bản: Thông Tấn Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang: 292 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15600đ

Giá bán: 77 980 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 125 100 ₫ Giá bìa: 139 000 ₫ Giảm: -10%
Mới

Tên tác giả: Ba Thợ Tiện Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn  Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 15.5x23.5cm Số trang:596 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 14000đ  

Giá bán: 125 100 ₫ Giá bìa: 139 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 126 400 ₫ Giá bìa: 158 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Hàn Vỹ Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp TP HCM Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 16.6x22.3cm Số trang: 128 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 31.600đ  

Giá bán: 126 400 ₫ Giá bìa: 158 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 43 200 ₫ Giá bìa: 54 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên Biên dịch : Trần Thị Nguyệt Thu Nhà Xuất Bản: Lao Động Hà Nội Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 16x23cm Số trang: 176 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 10800đ  

Giá bán: 43 200 ₫ Giá bìa: 54 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Dora Nguyễn Nhà Xuất Bản: Văn học  Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13x20.5cm Số trang: 170 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 10400đ  

Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Jinie Lynk Nhà Xuất Bản: Văn Học  Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13x20.5cm Số trang: 220 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.600đ  

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 800 ₫ Giá bìa: 96 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Sophie Kinsella Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 15x24cm Số trang: 414 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: Lk Tiết kiệm: 19.200đ  

Giá bán: 76 800 ₫ Giá bìa: 96 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 134 400 ₫ Giá bìa: 168 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Ái Vân  Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn  Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 336 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: Lk Tiết kiệm: 33.600đ

Giá bán: 134 400 ₫ Giá bìa: 168 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Tôn Tử Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 21x25.5 cm Số trang: 130 Bìa: cứng

Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 383 200 ₫ Giá bìa: 479 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Huyền Giang Nhà Xuất Bản: Tri Thức Khổ sách: 16 x 24 cm Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 95.800 đ

Giá bán: 383 200 ₫ Giá bìa: 479 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 400 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Phạm Đan Quế Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1260 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 100.000 đ

Giá bán: 400 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 550 000 ₫
Mới

Tên tác giả: Nguyễn Xuân Kính Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1024 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:110.000  đ

Giá bán: 550 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 344 000 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Trần Giang Sơn Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 824 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 86.000 đ

Giá bán: 344 000 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Lữ Huy Nguyên - Đặng Văn Lung Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 1900 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 970 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 110.000 đ

Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 448 000 ₫ Giá bìa: 560 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Huỳnh Công Bá Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 1900 Khổ sách:16 x 24 cm Số trang: 938 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 112.000 đ

Giá bán: 448 000 ₫ Giá bìa: 560 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Ca Văn Thỉnh Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 15 x 23 cm Số trang: 1017 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 60.000 đ

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13.5 x 20.5 cm Số trang: 367 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.600 đ

Giá bán: 94 400 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 95 200 ₫ Giá bìa: 119 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13.5 x 20.5 cm Số trang: 375 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.800 đ

Giá bán: 95 200 ₫ Giá bìa: 119 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Nhụy Nguyên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 227 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.800 đ

Giá bán: 47 200 ₫ Giá bìa: 59 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Nhụy Nguyên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 218 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.200 đ

Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 37 - 72 của 215 sản phẩm