Sách Văn Hóa Xã Hội Có 168 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:TKhải Thiên Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2011 Khổ sách:12 x 20  cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 3.500 đ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Viên Ngộ Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 280 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.400 đ

Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 800 ₫ Giá bìa: 111 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoàng Khởi Phong Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 402 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.200 đ

Giá bán: 88 800 ₫ Giá bìa: 111 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:800 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:32.000 đ

Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Lý Minh Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20 cm Số trang: 472 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Andrew Matthews Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 512 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Trác Nhã Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang:404 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 22.000 đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Lý Nhân Phan Thứ Lang Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 174 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.800 đ

Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: VH Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 208 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 21.800 đ

Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:TS. G.Francis Xavier Nhà Xuất Bản: ĐH Sư Phạm TP.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 190 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 12.000 đ

Giá bán: 48 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Higuchi Ichiyo Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 X 19 cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.800 đ

Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 40 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:Masami Sasaki Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 184 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 4.500 đ

Giá bán: 40 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 178 200 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Michael Wolff Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 416 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.800 đ

Giá bán: 178 200 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Hoioj Nhà Văn Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 348 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:22.000đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 108 800 ₫ Giá bìa: 136 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 420 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 27.200 đ

Giá bán: 108 800 ₫ Giá bìa: 136 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 180 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 20.400 đ

Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 174 000 ₫

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 348 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 34.800 đ

Giá bán: 174 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 264 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.800 đ

Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 800 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Từ An Trần Lê Nhân Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15 x 24 cm Số trang: 304 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 7.200 đ

Giá bán: 64 800 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Kevin Hall Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 304 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 17.200 đ

Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 200 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:TS. Gene D.Cohen Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 228 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.600 đ

Giá bán: 88 200 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 19 cm Số trang: 220 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 7.900 đ

Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 19 cm Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 7.900 đ

Giá bán: 71 100 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 80 100 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 19 cm Số trang: 208 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.900 đ

Giá bán: 80 100 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 80 100 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 19 cm Số trang: 153 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.900 đ

Giá bán: 80 100 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 67 500 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Kamata Hiroshi Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20 cm Số trang: 212 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 7.500 đ

Giá bán: 67 500 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 200 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Nguyễn Duy Chiếm Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 434 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 5.800 đ

Giá bán: 52 200 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 300 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -15%

Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách:13 x 19 cm Số trang: 215 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  8.700 đ

Giá bán: 49 300 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -15%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 136 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Giản Chi & Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách:14.5 x 20.5 cm Số trang: 656 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  34.000 đ

Giá bán: 136 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 116 000 ₫ Giá bìa: 145 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách:14.5 x 20.5 cm Số trang: 568 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  29.000 đ

Giá bán: 116 000 ₫ Giá bìa: 145 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 77 600 ₫ Giá bìa: 97 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Ihara Saikaku Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  19.400 đ

Giá bán: 77 600 ₫ Giá bìa: 97 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Robert Hopkins Miller Nhà xuất bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 22 cm Số trang: 330 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  26.000 đ

Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 158 400 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: KTS.Nguyễn Ngọc Dũng Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15 x 21 cm Số trang: 236 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  39.600 đ

Giá bán: 158 400 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 600 ₫ Giá bìa: 112 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Keith Ferrazzi & Tahl Raz Nhà xuất bản: NXB Trẻ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 388 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  22.400 đ

Giá bán: 89 600 ₫ Giá bìa: 112 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Akira Ikegawa Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15 x 21 cm Số trang: 164 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  13.000 đ

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 137 600 ₫ Giá bìa: 172 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Edwidge Danticat Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 400 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  34.400 đ

Giá bán: 137 600 ₫ Giá bìa: 172 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 73 - 108 của 168 sản phẩm