Sách Văn Hóa Xã Hội Có 168 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 70 400 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Ngô Kế Tựu Nhà xuất bản: VH Văn Nghệ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 183 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  17.600 đ

Giá bán: 70 400 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 000 ₫ Giá bìa: 140 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: John Berger Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  28.000 đ

Giá bán: 112 000 ₫ Giá bìa: 140 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Deepak Chopra Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 370 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  15.600 đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Lev Tolstoy Nhà xuất bản: Văn Học Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 21 cm Số trang: 115 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  11.600 đ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 77 600 ₫ Giá bìa: 97 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trần Bảo Định  Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 212 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  19.400 đ

Giá bán: 77 600 ₫ Giá bìa: 97 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Thiền Sư Quảng Trí - Trần Đình Sơn dịch Nhà xuất bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 13 x 20 cm Số trang: 256 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  11.000 đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dương Quảng Hàm Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 21 cm Số trang: 115 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  11.000 đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 179 100 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: GS.TS Nguyễn Tiến Đích - CN. Nguyễn Thị Bích Chiểu Nhà xuất bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 312 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  19.900 đ

Giá bán: 179 100 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 69 700 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -15%

Tên tác giả: Michelle Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20 cm Số trang: 127 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  12.300 đ

Giá bán: 69 700 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -15%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Catherine Ponder Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 158 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  9.000 đ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Lafcadio Hearn Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 373 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  31.800 đ

Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Eve Wright Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 207 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  15.000 đ

Giá bán: 60 000 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nhiều Tác Già Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 294 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  17.800 đ

Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Cận Chi Lâm Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 15.5 x 23 cm Số trang: 138 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.000 đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Giang Bội Trân Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 287 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.800 đ

Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 81 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Tô Hồng Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 255 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.000 đ

Giá bán: 81 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 106 200 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Chu Thiếu Hoa Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 343 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.800 đ

Giá bán: 106 200 ₫ Giá bìa: 118 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 117 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Ngô Khung Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 383 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.000 đ

Giá bán: 117 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 121 500 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Đường Chí Long Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 391 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.500 đ

Giá bán: 121 500 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Trương Quốc Hạo Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 343 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.900 đ

Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 500 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Dương Nhất Dân Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 302 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.500 đ

Giá bán: 76 500 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Chu Chính Thư Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 295 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.900 đ

Giá bán: 89 100 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Ohso Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 280 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.000 đ

Giá bán: 44 000 ₫ Giá bìa: 55 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 86 400 ₫ Giá bìa: 108 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 260 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 21.600 đ

Giá bán: 86 400 ₫ Giá bìa: 108 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 178 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.600 đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 170 000 ₫

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 392 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 34.000 đ

Giá bán: 170 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 102 400 ₫ Giá bìa: 128 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 310 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 25.600 đ

Giá bán: 102 400 ₫ Giá bìa: 128 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 343 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 29.600 đ

Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 238 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.600 đ

Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 65 600 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 220 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.400 đ

Giá bán: 65 600 ₫ Giá bìa: 82 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 236 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.600 đ

Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Kim Định Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 140 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.000 đ

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trần Huyền Trang dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 18 cm Số trang: 183 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.000 đ

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Công Pháp Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 18 cm Số trang: 203 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.600 đ

Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 174 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 14.400 đ

Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Suwchan - Sói Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 135 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 13.600 đ

Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 109 - 144 của 168 sản phẩm