Sách Văn Hóa Xã Hội Có 168 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hoa Phạm Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 155 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.600 đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Chân Pháp Đăng Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 215 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.800 đ

Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Đông Thức Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 300 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 29.600 đ

Giá bán: 118 400 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tiêu Tương Tử Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 246 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 17.200 đ

Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: GS. John Vu Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 130 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.600 đ

Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 75 200 ₫ Giá bìa: 94 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Trần Thùy Linh Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 187 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  18.800 đ

Giá bán: 75 200 ₫ Giá bìa: 94 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Aldous Huxley Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 336 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  28.400 đ

Giá bán: 113 600 ₫ Giá bìa: 142 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 308 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  27.000 đ

Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dale Carnegie Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 304 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  27.000 đ

Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 135 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Krishnamurti Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 248 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.000 đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Chân Thiện Nhật Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13x20.5 cm Số trang: 228 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.000 đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 500 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Minh Khải & Diệệp Thân Hương Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 221 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 17.500 đ

Giá bán: 52 500 ₫ Giá bìa: 70 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 18 200 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ Giảm: -30%

Tên tác giả: Từ Thiết Linh Nhà Xuất Bản: Lao Động Năm xuất bản: 2008 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 221 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 7.800 đ

Giá bán: 18 200 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Quang Vinh Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 248 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 10.400 đ

Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Thích Nhật Từ Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 230 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 17.800 đ

Giá bán: 71 200 ₫ Giá bìa: 89 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 59 200 ₫ Giá bìa: 74 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Diệu Ái  Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 180 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 14.800 đ

Giá bán: 59 200 ₫ Giá bìa: 74 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 90 000 ₫

Tên tác giả: Osho Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 272 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 90 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Bj Gallagher  Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 192 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 11.600 đ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Mark Pitstick Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp  Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 200 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.600 đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Bernhard Schroeder Nhà Xuất Bản: Công Thương Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 308 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.800 đ

Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hugge - Trần Hoàng Sơn dịch Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 17 cm Số trang: 184 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 20.400 đ

Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Băng Sơn Nhà Xuất Bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14 x 21 cm Số trang: 291 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:17.200 đ

Giá bán: 68 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 68 000 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hae Min Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14x20.5 cm Số trang: 256 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.200đ

Giá bán: 68 000 ₫ Giá bìa: 85 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Võ Quỳnh Khổ sách: 10x14 cm Nhà Xuất Bản: Đồng Nai Năm xuất bản: 2017 Số trang:  204 Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 5.000đ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 145 - 168 của 168 sản phẩm