Văn Học Có 83 sản phẩm.

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Nguyễn Đổng Chi Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 518 Bìa: cứng

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 450 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Lê Duy Chưởng  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 771 Bìa: cứng

Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 450 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 279 200 ₫ Giá bìa: 349 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:TS.Nguyễn Thúy Nga Nhà Xuất Bản: ĐHQG Hà Nội  Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 683 Bìa: mềm

Giá bán: 279 200 ₫ Giá bìa: 349 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 292 000 ₫ Giá bìa: 365 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thúy Nga Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội  Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 715 Bìa: mềm

Giá bán: 292 000 ₫ Giá bìa: 365 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Hòa Thổ  Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 343 Bìa: mềm

Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Phương Bảo An          Nhà xuất bản:Văn Học          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:198          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 11.200đ  

Giá bán: 44 800 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Bùi Sao (tuyển chọn)          Nhà xuất bản:văn Học          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:210          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 13.000đ  

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Hoàng Thị Hồng Hà          Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:198          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 13.600đ  

Giá bán: 54 400 ₫ Giá bìa: 68 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Bảo Trung          Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:202          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 11.800đ  

Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 105 600 ₫ Giá bìa: 132 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Matsuo Basho          Nhà xuất bản: Thanh Niên          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 15x24cm          Số trang:254          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 26.400đ    

Giá bán: 105 600 ₫ Giá bìa: 132 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 17 600 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:An Huy          Nhà Xuất Bản: Lao Động          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách:  13.5x20.5cm          Số trang:102          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 4.400đ  

Giá bán: 17 600 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Vũ Khắc Khoan          Nhà Xuất Bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2010          Khổ sách:  13x20cm          Số trang:70          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 9.000đ  

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Thích Hạnh Tuệ          Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 16x24 cm          Số trang: 292          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 25.800đ  

Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Như Nhiên Thích Tách Tuệ          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Văn Nghệ          Năm xuất bản: 2019          Khổ sách: 13x20.5 cm          Số trang: 154          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 19.600đ  

Giá bán: 78 400 ₫ Giá bìa: 98 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dora Nguyễn Nhà Xuất Bản: Văn học  Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13x20.5cm Số trang: 170 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 10400đ  

Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 134 400 ₫ Giá bìa: 168 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Ái Vân  Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn  Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 16x24cm Số trang: 336 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: Lk Tiết kiệm: 33.600đ

Giá bán: 134 400 ₫ Giá bìa: 168 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 576 000 ₫ Giá bìa: 720 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Bồ Tùng Linh Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Bìa: cứng

Giá bán: 576 000 ₫ Giá bìa: 720 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nhieuf Tác Giả Nhà Xuất Bản: Dân Trí Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Bìa: mềm

Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tôn Tử Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 21x25.5 cm Số trang: 130 Bìa: cứng

Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Du Nhà Xuất Bản: văn học Năm xuất 24 x 29 cm Số trang: 191 Bìa: cứng

Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 552 000 ₫ Giá bìa: 690 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nhiều tác Giả Nhà Xuất Bản: văn Học  Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 25 x35 cm Số trang: 1263 Bìa: cứng

Giá bán: 552 000 ₫ Giá bìa: 690 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 312 000 ₫ Giá bìa: 390 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Bìa: cứng

Giá bán: 312 000 ₫ Giá bìa: 390 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 600 000 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Phùng Mộng Long Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 320 Bìa: cứng

Giá bán: 600 000 ₫ Giá bìa: 750 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: La Quán Trúng Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2019 Bìa: cứng

Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Bùi Quốc Châu Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 10x15cm Số trang: 464 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 37.500đ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Quán Như Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 228 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 16.000 đ

Giá bán: 64 000 ₫ Giá bìa: 80 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Lê Thùy Giang dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:196 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 18.000 đ

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang:800 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:32.000 đ

Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Nguyễn Bảo Trung Nhà Xuất Bản: VH Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 208 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 21.800 đ

Giá bán: 87 200 ₫ Giá bìa: 109 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 134 100 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả:Lưu Vĩ Lân Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 407 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 14.900đ

Giá bán: 134 100 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 178 200 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Michael Wolff Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 416 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 19.800 đ

Giá bán: 178 200 ₫ Giá bìa: 198 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Hoioj Nhà Văn Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 348 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:22.000đ

Giá bán: 88 000 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 108 800 ₫ Giá bìa: 136 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 420 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 27.200 đ

Giá bán: 108 800 ₫ Giá bìa: 136 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 180 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 20.400 đ

Giá bán: 81 600 ₫ Giá bìa: 102 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 174 000 ₫

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 348 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 34.800 đ

Giá bán: 174 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả:Tô Hoài Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 264 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 23.800 đ

Giá bán: 103 200 ₫ Giá bìa: 129 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 83 sản phẩm