Lịch Sử Có 19 sản phẩm.

Xem nhanh
Giá bán: 0 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Trần Tiến Bình Nhà Xuất Bản: Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 20 x 30 cm Số trang: 782 Bìa: cứng

Giá bán: 0 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Trần Tiến Bình Nhà Xuất Bản: Khoa Học tự Nhiên và Công Nghệ  Năm xuất bản: 2013 Khổ sách: 20 x 30 cm Số trang: 782 Bìa: cứng

Giá bán: 239 200 ₫ Giá bìa: 299 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 383 200 ₫ Giá bìa: 479 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Huyền Giang Nhà Xuất Bản: Tri Thức Khổ sách: 16 x 24 cm Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 95.800 đ

Giá bán: 383 200 ₫ Giá bìa: 479 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 400 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Phạm Đan Quế Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1260 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 100.000 đ

Giá bán: 400 000 ₫ Giá bìa: 500 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 550 000 ₫
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Xuân Kính Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1024 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:110.000  đ

Giá bán: 550 000 ₫
Xem nhanh
Giá bán: 344 000 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Trần Giang Sơn Nhà Xuất Bản: Thanh Niên Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 824 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 86.000 đ

Giá bán: 344 000 ₫ Giá bìa: 430 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lữ Huy Nguyên - Đặng Văn Lung Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 1900 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 970 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 110.000 đ

Giá bán: 440 000 ₫ Giá bìa: 550 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 448 000 ₫ Giá bìa: 560 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Huỳnh Công Bá Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 1900 Khổ sách:16 x 24 cm Số trang: 938 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 112.000 đ

Giá bán: 448 000 ₫ Giá bìa: 560 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Ca Văn Thỉnh Nhà Xuất Bản: Văn Học Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 15 x 23 cm Số trang: 1017 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 60.000 đ

Giá bán: 240 000 ₫ Giá bìa: 300 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 189 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Thích Thiền Ân Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 13 x 21 cm Số trang: 315 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 21.000 đ

Giá bán: 189 000 ₫ Giá bìa: 210 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Thế Anh Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Tp.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 367 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 30.000 đ

Giá bán: 120 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Lý Minh Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20 cm Số trang: 472 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.000 đ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả:Lý Nhân Phan Thứ Lang Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 174 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.800 đ

Giá bán: 63 200 ₫ Giá bìa: 79 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 300 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -15%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2017 Khổ sách:13 x 19 cm Số trang: 215 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  8.700 đ

Giá bán: 49 300 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ -15%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Quốc Việt Nhà xuất bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm Số trang: 280 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  25.000 đ

Giá bán: 100 000 ₫ Giá bìa: 125 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Robert Hopkins Miller Nhà xuất bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14 x 22 cm Số trang: 330 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  26.000 đ

Giá bán: 104 000 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 70 400 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -20%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Ngô Kế Tựu Nhà xuất bản: VH Văn Nghệ Năm xuất bản: 2017 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Số trang: 183 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  17.600 đ

Giá bán: 70 400 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Giang Bội Trân Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 287 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 8.800 đ

Giá bán: 79 200 ₫ Giá bìa: 88 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 81 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -10%
Mới
0 Đánh giá

Tên tác giả: Tô Hồng Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13.5 x 21 cm Số trang: 255 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.000 đ

Giá bán: 81 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ -10%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 19 của 19 sản phẩm