Giảm giá! Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc Xem lớn hơn

Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc

9786049448621

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả:Cao Xuân Hạo 
  • Nhà Xuất Bản:Văn Hóa - Văn Nghệ
  • Năm xuất bản:2017
  • Khổ sách:15.5x23.5cm
  • Số trang:491
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết:LK
  • Tiết kiệm: 61500đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 143 500 ₫

-30%

Giá bìa: 205 000 ₫

Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc

Cuốn sách này trình bày những phương pháp được sử dụng trong ngôn ngữ học miêu tả, hay nói cho đúng hơn, là ngôn ngữ học cấu trúc. Như vậy, nó nhằm thảo luận về những thủ pháp mà nhà ngôn ngữ học có thể thực hiện trong quá trình nghiên cứu nhiều hơn là đề ra một lý luận về những cách phân tích cấu trúc tính có thể rút ra từ những cuộc nghiên cứu đó. Các phương pháp nghiên cứu được sắp xếp dưới dạng thức những thao tác phân tích (procedures of analysis) kế tiếp theo nhau mà nhà ngôn ngữ học dùng để xử lí các cứ liệu của mình. Chúng tôi hi vọng rằng lối trình bày các phương pháp dưới dạng thức và theo trình tự từng thao tác có thể góp phần giảm bớt cái ấn tượng ảo thuật và phiền phức thường đi đôi với những cách phân tích ngôn ngữ học tế nhị hơn.

Sản phẩm cùng loại