Giảm giá! Cuộc đời Hoằng Pháp của Đức Phật Xem lớn hơn

Cuộc Đời Hoằng Pháp Của Đức Phật

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Linh Thoại-Linh Thạnh
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản:2014 
  • Khổ sách:14.5x20.5cm
  • Số trang: 276
  • Bìa: mềm

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 73 600 ₫

-20%

Giá bìa: 92 000 ₫

Cuốn sách gồm 28 câu chuyện về cuộc đời Đức Phật:

Người đệ tử đầu tiên

Ngọc da nữ

Niết bàn...

Phật độ ông da xá

Độ ba anh em Ca-Diếp và một nghìn đệ tử

Vua Tần Bà Sa La

Tôn giả xá lợi phất và tôn giả mục kiền liên

Phạm chí trường trảo...

Mỗi câu chuyện đều thấm nhuần giáo lý và đức từ bi nơi cửa Phật. Cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật được truyền tải qua từng trang sách với tất cả tâm lực của tác giả.

Sản phẩm cùng loại