Giảm giá! Chết, vào thân trung ấm và tái sinh Xem lớn hơn

Chết, Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sinh

8935209622178

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Diệu Hạnh Giao Trinh và Chân Giác Bùi Xuân Lý
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản: 2014
  • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 140
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: ĐQ
  • Tiết kiệm: 8.000đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 24 000 ₫

-25%

Giá bìa: 32 000 ₫

Chết, Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sinh

Văn bản Mật Tông Tối Thượng Du Già này khai thị một cách chi tiết hệ thống sinh lý học vi tế rất phức tạp của Phật Giáo Tây Tạng , là một bài tổng luận về các kinh mạch, giọt khí và khí làm căn cứ cho thần thức. Để tu tập hai giai đoạn của đạo lộ Mật Tông Tối Thượng Du Già, cần hiểu rõ các cơ số cần được tính toán: chết, trung ấm và tái sinh...

Quyển Chết, Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sinh, chính xác và ngắn gọn, là một bổ túc giá trị cho cuốn Tứ Thư tây tạng nổi tiếng và cho cả các công trình nghiên cứu Âu tây về sự chết và lúc lâm chung.Trong Lời tựa, Đức đương kim Đạt Lai Lạt Ma đã cho các lời khuyên trực tiếp và chín chắn về cách làm thế nào để bất kỳ ai, nếu trải qua kinh nghiệm của sự chết một cách đúng đắn, có thể nâng cao tiềm năng tâm linh của mình.

Sản phẩm cùng loại