Giảm giá! Đạo làm con Xem lớn hơn

Đạo Làm Con

8935209621010

Sách mới phát hành

  •          Tên tác giả:Phạm Côn Sơn
  •          Nhà Xuất Bản: Thời Đại
  •          Năm xuất bản: 2014
  •          Khổ sách: 13x19 cm
  •          Số trang:108
  •          Bìa: mềm
  •          Độc quyền/Liên kết: ĐQ
  •          Tiết kiệm: 4.500đ

 

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 13 500 ₫

-25%

Giá bìa: 18 000 ₫

Đạo Làm Con

Làm người trong cuộc sống, ăn ở xử thế với đời, sao cho hợp lý, vẹn toàn rất khó. Chỉ với việc đối xử với cha mẹ trong gia đình sao cho hợp nghĩa, âu cũng là vấn đề khá quan trọng.Một gia đình có văn hóa truyền thống hay theo văn hóa mới ngày nay luôn luôn tôn trọng nền nếp gia phong, tư cách đạo đức cá nhân, cũng đều phải giữ đạo làm con đối với cha mẹ.Đây là bổn phận quan trọng nhất của người Việt Nam xưa nay. Không làm tròn bổn phận làm con đối với bậc sinh thành, chắc gì đã ý thức nổi được trách nhiệm của mình đối với xã hội, quốc gia, dân tộc?Quyển sách nhỏ này sẽ giúp bạn phát triển suy nghĩ để làm sao đối xử với cha mẹ một cách tốt nhất theo quan điểm truyền thống của người Việt Nam.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

1. Hiểu thế nào về đạo làm con?

2. Đạo làm con trong văn hóa truyền thống Việt Nam

3. Đạo hiếu và bài học cổ điển

4. Những cách giáo dục đạo làm con trong cộng đồng dân tộc Việt

5. Đạo làm con theo nhận thức của người Việt xưa

6. Những mẫu chuyện về đạo làm con của Việt Nam

7. Ngày nay thực hiện đạo làm con như thế nào?

8. Nên đưa cha mẹ đi đó đây

9. Quan tâm mỗi ngày như mọi ngày

Sản phẩm cùng loại