Giảm giá! Việt Nam Phong Tục Xem lớn hơn

Việt Nam Phong Tục

Sách mới phát hành

  •          Tên tác giả: Phan Kế Bính
  •          Nhà Xuất Bản: Văn Học
  •          Năm xuất bản: 2016
  •          Khổ sách: 13x19 cm
  •          Số trang: 254
  •          Bìa: mềm
  •          Độc quyền/Liên kết: LK
  •          Tiết kiệm: 13.800đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 55 200 ₫

-20%

Giá bìa: 69 000 ₫

Mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thuỷ hoặc bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen. Hoặc bởi ở phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra. Hoặc bởi các phong tào ở ngoài tràn vào rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục. Nhưng đại để tục gì cũng vậy, phải trải lâu tháng lâu năm mới thành được, mà trong những tục ấy cũng có tục hay, cũng có tục dở. Duy chỉ bởi tai mắt người đã quen, lòng người đã tin dùng, thì dẫu có người biết là dở mà cũng không sao đổi ngay đi được.

Sách gồm các nội dung sau:

- Nói về phong tục trong gia tộc

- Nói về phong tục hương đảng

- Phong tục xã hội

Sản phẩm cùng loại