Giảm giá! Trăm Điều Thiền Quán Xem lớn hơn

Trăm Điều Thiền Quán

02000000053

Sách mới phát hành

  •          Tên tác giả:  Dilgo Khyentse Rinpoche. Người dịch: Thích Ngộ Thành 
  •          Nhà Xuất Bản: Phương Đông
  •          Số trang: 144
  •          Bìa: mềm
  •          Độc quyền/Liên kết: LK
  •          Tiết kiệm: 6.600đ

 

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 24 800 ₫

-20%

Giá bìa: 31 000 ₫

Luận phẩm "Trăm điều thiền quán" của ngài Dilgo Khyentse Rinpoche là bản sớ giải xuất sắc của một tác phẩm mang cùng tên của ngài Padampa Sangye. Dịch giả đã dựa vào nội dung hướng dẫn hành trì và những bước đi tâm linh trên nền tảng một trăm điều thiền quán mà các hành giả phải tuần tự trải qua, hay tối thiểu tiếp giáp với cuộc sống, dịch thoát nghĩa từ bản dịch chữ Hán “Bách tụng tu hành”.

Các giá trị sâu sắc của tác phẩm đã có tuổi thọ vượt thời gian. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là tác giả của nó cũng chính là hậu thân của vị đạo sư nổi tiếng Padampa Sangye, người đã viết tác phẩm gốc dưới dạng thi kệ.

Mặc dầu đối tượng của tác phẩm theo nguyên tác là dân Tingri, nội dung của nó vốn vượt hẳn lên trên bình diện địa lý và sắc tộc cho tất cả mọi người. Nhận diện điều này, dịch giả đã thay thế các tân ngữ đương cơ pháp hội thành cụm từ các thiện hữu trí thức, để người đọc nhận chân được rằng ta là người được hướng dẫn và ta là chủ thể hành trì. Nguyên tác của thi kệ trong bản dịch tiếng Việt là đoạn văn in nghiêng, trong khi nội dung phân tích ứng dụng là đoạn văn viết thường.

Trong quá trình phiên dịch tác phẩm, dịch giả đã khéo léo đặt tiêu đề cho mỗi bài kệ thiền quán theo thể tứ tự, nhằm giúp cho độc giả có thể nhớ một cách bao quát và dễ dàng thực tập trong ứng dụng. Một trăm thi kệ trong nguyên tác Tây Tạng đã được giữ theo thể thi kệ trong bản dịch chữ Hán vốn súc tích về nội dung, đã được dịch giả dịch thành thể văn xuôi trong bản dịch tiếng Việt. Lý do làm như thế là nhằm giúp cho độc giả nắm bắt được từng câu chữ và khái niệm về nội dung được mô tả trong từng bài kệ.

Sản phẩm cùng loại