Mới Giảm giá! Tượng Phật Chế Tác Và Thưởng Lãm Xem lớn hơn

Tượng Phật Chế Tác Và Thưởng Lãm

8935088540143

Sách mới phát hành

 • Tên tác giả: Lý Phi
 • Nhà Xuất Bản: Thời Đại
 • Năm xuất bản: 2012
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 688
 • Bìa : cứng
 • Độc quyền/Liên kết: ĐQ
 • Tiết kiệm: 89.800 đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 319 200 ₫

-20%

Giá bìa: 399 000 ₫

Tượng Phật Chế Tác Và Thưởng Lãm

Cuốn sách bao gồm các nôi dung như sau:

 • Phần một: Quy cách tạo tượng Phật

Những kiến thức cơ bản về tạo hình tượng Phật. nghệ thuật tạo tượng Phật Ấn Độ, Các loại tượng Phật, tượng Bồ Tát, Tượng La Hán, Tượng tổ sư, cao tăng, tượng hộ pháp, tượng người cúng dường, cách tạo tượng Phật bằng đồng, vàng,…

 • Phần hai: Bước vào thế giới thần thánh Tây Tạng rực rỡ

Biết thêm về các vị Phật, Phật Tam Thế, Ngũ phương, Bồ Tát, …

 • Phần phụ lục.

Sản phẩm cùng loại