Giảm giá! Làm Cha Mẹ Không Dễ Xem lớn hơn

Làm Cha Mẹ Không Dễ

2070200202533

Sách mới phát hành

  •          Tên tác giả: TS. Bùi Thị Thiên Thai
  •          Nhà Xuất Bản: Văn Hóa THông Tin
  •          Năm xuất bản: 2014
  •          Khổ sách:  13.5x20.5cm
  •          Số trang:184
  •          Bìa: mềm
  •          Độc quyền/Liên kết: LK
  •          Tiết kiệm: 10.400đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 41 600 ₫

-20%

Giá bìa: 52 000 ₫

Làm Cha Mẹ Không Dễ

Con cái bạn không phải là con cái bạn. Chúng là con cái được sinh ra từ khát vọng của chính bản thân sự sống. Chúng được sinh ra thông qua bạn, nhưng không phải từ bạn mà có, tuy ở bên cạnh bạn nhưng không thuộc về bạn. Bạn có thể cho chúng tình yêu của bạn, nhưng không phải là tư tưởng của bạn, vì chúng có tư tưởng của chúng.

Bạn có thể che chở thân thể chúng, nhưng không phải là linh hồn chúng, bởi vì linh hồn chúng sống ở ngày mai, nơi mà trong mơ bạn cũng không thể nào đến được. Bạn phải học tập chúng, chứ không phải khiến chúng giống bạn, bởi vì sự sống không bao giờ lùi bước, cũng sẽ không bịn rịn ở ngày hôm qua.

Bạn là cánh cung, con cái là cánh cung phơi phới được bắn đi từ bạn.

Người bắn cung dõi theo tấm bia trên con đường vĩnh hằng, anh ta sẽ lấy hết sức để kéo căng bạn ra, sao cho mũi tên của anh ta phóng đi vừa nhanh vừa xa.

Sản phẩm cùng loại