Giảm giá! Phật Sống Tây Tạng Xem lớn hơn

Phật Sống Tây Tạng

8935088532988

Sách mới phát hành

  •          Tên tác giả:Nhiều tác giả 
  •          Nhà xuất bản:Hồng Đức
  •          Năm xuất bản: 2011
  •          Khổ sách: 19x27cm
  •          Số trang:244
  •          Bìa: Cứng
  •          Độc quyền/Liên kết:LK
  •          Tiết kiệm: 27.800đ
     

 

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 111 200 ₫

-20%

Giá bìa: 139 000 ₫

Hơn 2500 năm trước, đất nước Ấn Độ cố xử với thổ nhưỡng và văn hóa độc đáo đã kết tinh nên nhiều nhà tư tưởng, triết học và tôn giáo. Sau khi thành Phật, Phật Đà hoàn toàn không hưởng thụ khoái lạc vô thượng siêu vượt khỏi tất cả sự ước thúc hướng đến chúng sinh để giảng giải về sự viên mãn và sự thể nghiệm tu đạo của chính bản thân.

Từ sự khác biệt về mục tiêu theo đuổi, con đường thực tiễn, chuẩn tắc đạo đức và quan niệm nhận thức thì cơ bản có thể phân chia Phật giáo thành Tiểu thừa và Đại thừa. Phật giáo Đại thừa cho rằng, giáo pháp dẫn dắt tới sự viên mãn chính là hạt nhân của Phật giáo. Bời vì Phật giáo Đại thừa không những theo đuổi sự giải thoát và niềm vui của bản thân, mà còn muốn hóa độ tất cả chúng sinh cùng chung hoằng nguyện được giải thoát; Phật giáo Đại thừa khoong chỉ coi trọng khai thị trí tuệ đặc thù cần phải có để đạt tới sự giải thoát hơn nữa còn đặc biệt đề cao tâm từ bi vô tận, quên mình cứu người. Lấy trí tuệ đặc thù để phá trừ căn nguyên của thống khổ - vô minh ngu muội, không phải vào trốn rừng sâu tu luyện hàng nghìn năm, càng không phải chỉ mong chuyển sinh đến cõi tịnh thổ của Phật Đà mà luôn đau đáu tâm từ bi cô hạn đối với chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh.

Phật sống của Tây Tạng chính là thánh nhân cứu độ “thừa nguyện nhi lai”. Phật Bồ Tát hóa độ chúng sinh không phải chỉ có một loại mà có rất nhiều, phương thức hóa độ chúng sinh cũng không chỉ câu nệ trong một cách.

Phật sống có phải là cách gọi chính thống của Tạng truyền Phật Giáo không?

Phải chăng Phật sống nhất định là bậc thánh?

Cơ sở lý luận của Phật giáo về nguồn gốc sinh ra Phật sống là gì?

 Rốt cuộc có bao nhiêu Phật sống?

Phật sống có nhất định phải là Lạt ma không?

Phật sống có nhất định phải là tăng lữ xuất gia không?

Phật sống có thể lấy vợ sinh con không?

Sản phẩm cùng loại