Lịch Sử Thế Giới Xem lớn hơn

Lịch Sử Thế Giới

9786046845447

Sách mới phát hành

  •          Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê-Thiên Giang
  •          Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ
  •          Năm xuất bản: 2016
  •          Khổ sách: 14.5x20.5cm
  •          Số trang:847
  •          Bìa: mềm
  •          Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 195 000 ₫

Lịch Sử Thế Giới

Cuốn sách Lịch Sử Thế Giới do Học giả Nguyễn Hiến Lê và nhà nghiên cứu Thiên Giang biên soạn được chắt lọc và trình bày theo một trình tự sắp xếp từ thời thượng cổ (cuốn 1) đến thời trung cổ (cuốn 2) nội dung bao gồm nhiều phần, mỗi phần nhiều chương, sau mỗi chương đều có tóm tắt để người đọc lĩnh hội dễ dàng.

Cuốn sách như là một quyển hồi ký của loài người từ thời cuộc sống mới được khai mầm cho đến khi con người trở thành vị chúa tể thống trị trái đất, trãi qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, nền văn minh của xãhội loài người cũng theo đó ma øcó nhiều thay đổi và để lại những dấu ấn khó phai mờ.

Cuốn sách trình bày một cách súc tích những dấu ấn cụ thể đánh dấu những bước tiến quan trọng nhất của lịch sử loài người trong hai giai đoạn thượng cổ và trung cổ.... Còn lịch sử thế giới của những giai đoạn sau, lệ thuộc nhiều vào chúng ta, và chắc chắn sẽ có người thay chúng ta viết lại những trang sử đó.

Sản phẩm cùng loại