Mới Giảm giá! Thiền tại phật học Trung Quốc Xem lớn hơn

Thiền tại phật học Trung Quốc

8935209607045

Sách mới phát hành

  •          Tên tác giả: Thái Hư Đại sư
  •          Nhà xuất bản:Tôn Giáo
  •          Năm xuất bản: 2011
  •          Khổ sách: 14.5x20.5cm
  •          Số trang:216
  •          Bìa: mềm
  •          Độc quyền/Liên kết: ĐQ
  •          Tiết kiệm: 12.9000đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 39 900 ₫

-30%

Giá bìa: 57 000 ₫

Quyển Thiền tại Phật học Trung Quốc nguyên là chương thứ hai Trung Quốc Phật học đặc chất tại Thiền. Đây là tinh hoa thiền học mà đại sư Thái Hư đã đúc kết lại, như từ phần lược thuật nhân duyên đến phân chia các lọai thiền từ trước và sau Tổ Đạt - ma, điểm qua Ngũ gia thất tông. Bên cạnh đó, đại sư cũng giới thiệu qua phần biên tập và nghiên cứu ngữ lục, vốn là một bộ phận rất quan trọng của Thiên tông. Cuối cùng nói đến tình hình chung trong lòng tâm Thiên tông.

* * *

Sản phẩm cùng loại