Mới Giảm giá! Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Xem lớn hơn

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh

9786048996895

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Thích Định Huệ
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2019
  • Khổ sách: 15 x 23 cm
  • Số trang: 240
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: ĐQ
  • Tiết kiệm: 20.000 đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 60 000 ₫

-25%

Giá bìa: 80 000 ₫

Mỗi bộ Kinh của Phật thuyết đều có 5 hạnh căn bản, gọi là Ngũ chủng pháp sư, tu hành 5 pháp hạnh này sẽ thành tựu 5 loại Pháp sư công đức, có thể hoằng dương Đạo pháp, cho nên gọi là Ngũ chủng pháp sư cũng gọi là Ngũ pháp sư

Sản phẩm cùng loại