Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

9786046173328

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Hòa Thượng Giới Nghiêm Dịch Giả
  • Khổ sách: 14.5 x 20.5
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản: 2021
  • Số trang: 1044
  • Bìa: Cứng
  • Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 217 500 ₫

-25%

Giá bìa: 290 000 ₫

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Bộ kinh Milindapãnha được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành. Nội dung của bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minida và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Bộ kinh này được giới thiệu với bạn đọc nhằm phổ biến một tư liệu quý hiếm rất gần với giáo pháp uyên nguyên; giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc cho kẻ hoài nghi để phá bỏ sở tri chướng cho người tu Phật. Chỉ chừng ấy thôi thì công năng hiệu dụng của “Mi-tiên-vấn-đáp” thật là bất khả tư nghì rồi.

Sản phẩm cùng loại