Giảm giá! Mấy Vấn Đề Văn Hóa Suy Nghĩ Và Đối Thoại Xem lớn hơn

Mấy Vấn Đề Văn Hóa Suy Nghĩ Và Đối Thoại

9786048045258

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: GS,TS. Đinh Xuân Dũng
  • Nhà Xuất Bản: Thông Tin Và Truyền Thông
  • Năm xuất bản: 2020
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Số trang: 276
  • Bìa: Mềm
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 86 250 ₫

-25%

Giá bìa: 115 000 ₫

Trong Lời tuyên bố mở đầu cho " Thập kỷ văn hóa vì pháp triển'', Tổng Giám đốc UNESCO đã khẳng định mạnh mẽ một quan niệm mới, sâu sắc, có giá trị phổ quát toàn cầu trong thời đại ngày nay: ''Kinh nghiệm của hai thập kỷ vừa qua cho thấy rằng, trong mọi xã hội ngày nay, bất luận ở trình độ kinh tế nào hoặc xu hướng chính trị và kinh tế nào, văn hóa và phát triễn là hai mặt gắn liền với nhau. Nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế tách rời môi trường văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy yếu... Phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ vị trí trung tâm và vai trò điều tiết xã hội''. Như vậy, văn hóa không chỉ là kết quả của sự phát triển bền vững, hay nói cách khác, kinh tế không tự mình phát triển nếu thiếu nền tảng và động lực văn hóa.

Sản phẩm cùng loại