Giảm giá! Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn Xem lớn hơn

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng
  • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 164
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 64 000 ₫

-20%

Giá bìa: 80 000 ₫

Xin trích một đoạn ngắn: 

KỆ HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm cõi Tịnh Độ

Trên báo bốn trọng ân

Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát bồ đề tâm

Đến khi mạng này hết

Đồng sanh Cực lạc quốc.

Sản phẩm cùng loại