Mới Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Xem lớn hơn

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

9786048605735

Sách mới phát hành

Tên tác giả: Thiện Trí Thức

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 238 trang

Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 65 000 ₫

Tóm Tắt: Phật  dạy rõ rằng: Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật này là " mẹ của chư Phật", là " đường lớn của Bồ Tát", là " mắt sáng cho người tu hành, soi đường cho người tà kiến, cứu hộ người mất căn lành bị đọa trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đọa trong tâm tham lam, sân hận, si mê" và đã "mở cửa Bồ đề vô thượng'' bằng con đường sám hối diệt tội. Con đường ấy được thuyết giảng và chỉ dẫn qua ba quyển của bộ kinh.

Sản phẩm cùng loại