Kinh Pháp Bảo Đàn Xem lớn hơn

Kinh Pháp Bảo Đàn

9786048605742

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Thích Giác Phổ
  • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2013
  • Số trang: 148
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 80 000 ₫

Trích Dẫn: Lục Tổ Huệ Năng hiện thân ở nơi hẻo lánh nghèo nàn, không biết một chữ. Vì Quá thương xót cho những người duyên sâu nặng tăm tối như lũ chúng con, cùng ngâm tỏ cho chúng con có đức tính Phật như Ngài, qua Ngài mà vững lòng tin, qua Ngài mà chứng minh lòng bình đẳng, từ bi phổ độ của tất cả chư Phật, chư Bồ - tát, Thánh Hiền đến mọi giai cấp.

Tự ngộ bản tánh Phật, nhân tình cờ nghe lời Kinh khi bán củi nuôi mẹ già. Dù thương mẹ không nỡ rời, song vì thương xót chúng sanh đang bị si mê, chìm đắm không ngừng nghỉ, Ngài đã tìm đường đến với Ngũ Tổ, không nề khó nhọc thân mình, hầu mong cứu khổ chúng sinh.

Sản phẩm cùng loại