Mới Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Thịnh Bình Đẳng Giác Xem lớn hơn

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Thịnh Bình Đẳng Giác

9786048932046

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Thích Giác Phổ
  • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số trang: 204
  • Bìa: Cứng
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 65 000 ₫

Lời Nói Đầu

Trong Kinh đức Phật dạy: "Như Lai xuất hiện trong đời khó gặp, khó thấy. Kinh pháp của chư Phật khó được, khó nghe. Được gặp thiện tri thức, nghe pháp tu hành cũng đã là khó, được nghe Kinh này mà tin sâu thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn". Nay con có duyên lành được gặp Kinh, được đọc từng chữ, từng dòng, từng câu, từng phẩm, cảm thấu ân đức sâu dày của đức Tỳ Khoe Pháp Tạng với 48 lời đại nguyện vô cùng vô tận để thành tựu viên mãn cõi nước Cực Lạc vi diệu trang nghiêm.

Sản phẩm cùng loại