Mới Kinh Niệm Phật Ba La Mật Xem lớn hơn

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

1106010008445

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Dịch
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2016
  • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 112
  • Bìa: Mềm
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 8 000 ₫

Trích Một Đoạn Ngắn:

Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ  tại búi Kỳ - Xà - Quật, gần tah2nh Vương- Xá với chúng Đại Tỳ - Kheo một muôn hai nghìn người. Đó là các vị trưởng lão Xá -Lợi-Phất, Ma-Ha Mục-Kiến-Liên, Ma - Ha Ca - Diếp, Ma-Ha Ca-

Sản phẩm cùng loại