Kho sách giảm giá

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 222 750 ₫ Giá bìa: 297 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Trình Bày: Văn Minh  Nhà Xuất Bản: Trẻ Khổ sách: 20.5 x 28.5 cm Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 222 750 ₫ Giá bìa: 297 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Seva dịch  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 104 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: GS,TS. Đinh Xuân Dũng Nhà Xuất Bản: Thông Tin Và Truyền Thông Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 276 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 86 250 ₫ Giá bìa: 115 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Liên Hoa & Thanh Liên Khổ sách: 14.5 x 20.5 Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2020 Số trang: 250 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 56 250 ₫ Giá bìa: 75 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 74 250 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Đoàn Trung Còn  Khổ sách: 13x19 14.5 x 20.5 Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2020 Số trang: 144368 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 74 250 ₫ Giá bìa: 99 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Đạo Quang          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2020          Khổ sách: 14.5 x 20.5cm          Số trang:208          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Khổ sách: 14,5x20,5 cm Tên tác giả: Nguyễn Phước Minh Mẫn Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2020 Số trang: 150 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 75 000 ₫ Giá bìa: 100 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Khổ sách: 14,5x20,5 cm Tên tác giả: HT. Thích Trí Tịnh Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2020 Số trang: 432 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 75 000 ₫ Giá bìa: 100 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 315 000 ₫ Giá bìa: 420 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Khổ sách: 16 x 24 cm Tên tác giả: Viện Sử Học Nhà Xuất Bản: Khoa Học Và Xã Hội Năm xuất bản: 2020 Số trang: 774 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 315 000 ₫ Giá bìa: 420 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: A Path With Heart Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Số trang: 514 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 200 000 ₫ Giá bìa: 250 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 142 500 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Tỳ Kheo Thích Đăng Quang Khổ sách: 14x20 Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2015 Số trang: 1044 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 142 500 ₫ Giá bìa: 190 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Nguyễn Nguyên Quân Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp Đồng Nai Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 310 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 72 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 189 050 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -5%
Mới

Khổ sách: 19 x 26.5 Tên tác giả: Đỗ Đức Thái ( Tổng Chủ Biên) Nhà Xuất Bản: Đại Học Sư Phạm Năm xuất bản:2020 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 189 050 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -5%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Đoàn Trung Còn Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 424 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 112 500 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 82 500 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Huỳnh Văn Ba Dịch Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 447 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 82 500 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 159 200 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Từ Liêm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 383 Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 159 200 ₫ Giá bìa: 199 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 172 800 ₫ Giá bìa: 216 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Trương Thanh Uyên Nhà Xuất Bản: Thời Đại Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 503 Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 172 800 ₫ Giá bìa: 216 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 207 200 ₫ Giá bìa: 259 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Nguyễn Văn Mậu dịch Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 647 Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 207 200 ₫ Giá bìa: 259 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác gả: Hoàng Tuấn Nhà Xuất Bản: Khoa Học Xã Hội Năm xuất bản: 2008 Khổ sách: 16 x 24 Số trang: 378 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 76 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 111 000 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Phụng Sơn Nhà Xuất Bản: Thuận Hóa Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 526 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 111 000 ₫ Giá bìa: 148 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 639 200 ₫ Giá bìa: 799 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Sen Thu ( dịch) Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 798 Bìa: Cứng Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 639 200 ₫ Giá bìa: 799 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 207 200 ₫ Giá bìa: 259 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Vũ Đức Huỳnh Nhà Xuất Bản: Thời Đại Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 479 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 207 200 ₫ Giá bìa: 259 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 119 200 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Tường Linh dịch Nhà Xuất Bản: Thế Giới Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14 x 20.5 Số trang: 300 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 119 200 ₫ Giá bìa: 149 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 228 800 ₫ Giá bìa: 286 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Tứ Khổ Toàn Thư Nhà Xuất Bản: Thời Đại Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 615 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK

Giá bán: 228 800 ₫ Giá bìa: 286 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 29 400 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

Tên tác giả: Phan Thị DiệuKhổ sách: 20 x 28 cmNhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2016Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 29 400 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 200 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

Tên tác giả: Diệu Kim Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 198 Bìa: mềm

Giá bán: 25 200 ₫ Giá bìa: 36 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 750 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 222 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 33 750 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -40%
Mới

Tên tác giả: Tâm Chơn Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 268 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng Nhà Xuất Bản: Hồng bàng Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%
Mới

Tên tác giả: Dr. Jan Yager Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2010 Số trang: 330 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 60 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 57 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -40%
Mới

         Tên tác giả: Thông Thiền          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13 x 20 cm          Số trang: 298          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 57 000 ₫ Giá bìa: 95 000 ₫ Giảm: -40%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp          Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin          Năm xuất bản: 2008          Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm          Số trang: 112          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Nguyễn Hoài Anh - Ao Thu Hoài Nhà Xuất Bản:Thông Tin Và Truyền Thông Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 332 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: Vĩnh Đại Sơn Nhà Xuất Bản: 2010 Năm xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

Tên tác giả: TchyA Nhà Xuất Bản:Thanh Hóa Năm xuất bản: 2007 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 240 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -50%
Mới

Tên tác giả: Đoàn Thạch Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 238 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 36 của 1618 sản phẩm