Kho sách giảm giá

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Trí Không          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:292          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 15.600đ

Giá bán: 36 400 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:280          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.800đ

Giá bán: 39 200 ₫ Giá bìa: 56 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Hồng Liên          Nhà xuất bản:VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 132          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 7.200đ

Giá bán: 16 800 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:304          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 27.000đ

Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Tâm Chơn          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 10.500đ

Giá bán: 24 500 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 9 800 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Tâm Chơn          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:88          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 4.200đ

Giá bán: 9 800 ₫ Giá bìa: 14 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Từ An          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 140          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 8.400đ

Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: nguyên Minh          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:178          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm:8.400đ

Giá bán: 19 600 ₫ Giá bìa: 28 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 480 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

Tên tác giả: Nguyễn Chính Đạo Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang:1037 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 120.000đ

Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 480 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 23 800 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Nguyên Minh          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 10.200đ

Giá bán: 23 800 ₫ Giá bìa: 34 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 30 100 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả: Nguyên Minh          Nhà xuất bản:Tổng Hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.900đ

Giá bán: 30 100 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 119 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

           Tên tác giả:Thông Thiền          Nhà xuất bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 13x21cm          Số trang:540          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 51.000đ

Giá bán: 119 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Mới

         Tên tác giả: Ts Đỗ Minh Hợp-TS Nguyễn Anh Tuấn          Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2005          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:624          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 27.000đ

Giá bán: 63 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 19 500 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Lại Thế Luyện          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:104          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.500đ

Giá bán: 19 500 ₫ Giá bìa: 26 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Lại Thế luyện          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 201          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:128          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 8.000đ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Lại Thế Luyện          Nhà xuất bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 10x14cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.500đ

Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 18 750 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Lại Thế Luyện          Nhà xuất bản: Đà nẵng          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 10x15cm          Số trang:144          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.250đ

Giá bán: 18 750 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 750 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Nguyễn Xuân Chiến          Nhà xuất bản:VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:247          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 12.250đ

Giá bán: 36 750 ₫ Giá bìa: 49 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 26 250 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Mai Anh          Nhà xuất bản: Thời Đại           Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x20.5cm          Số trang:144          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 8.750đ

Giá bán: 26 250 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 26 250 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Hoài An          Nhà xuất bản:Thời Đại          Năm xuất bản: 2014          Khổ sách: 13x20cm          Số trang:144          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 8.750đ

Giá bán: 26 250 ₫ Giá bìa: 35 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả:Bùi Kim Phượng           Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 9.500đ

Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 18 000 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Trân Châu          Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:148          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.000đ

Giá bán: 18 000 ₫ Giá bìa: 24 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Đông A Sáng          Nhà xuất bản: Trẻ          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:232          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 8.000đ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Đoàn Phú Vinh          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:144          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.500đ

Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Phạm Nguyễn          Nhà xuất bản: Thanh niên          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 10.000đ

Giá bán: 30 000 ₫ Giá bìa: 40 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: TS. Phạm Văn Xẹn, TS. Nguyễn Thế Truyền          Nhà xuất bản:TDTT          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:256          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.250đ

Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Thạch Nghị Bàng Cẩm          Nhà xuất bản: Trẻ          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 216          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 9.500đ

Giá bán: 28 500 ₫ Giá bìa: 38 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Hoàng Thiếu Long          Nhà xuất bản: Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:308          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 16.250đ

Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Dương Diên Hồng          Nhà xuất bản: Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:122          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.750đ

Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Dương Diên Hồng          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:122          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.750đ

Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Dương Diên Hồng          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:124          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.500đ

Giá bán: 16 500 ₫ Giá bìa: 22 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 22 500 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Đông A Sáng          Nhà xuất bản:Thời Đại          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 7.500đ

Giá bán: 22 500 ₫ Giá bìa: 30 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 750 ₫ Giá bìa: 21 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Đông A Sáng          Nhà xuất bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:132          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 5.250đ

Giá bán: 15 750 ₫ Giá bìa: 21 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%
Mới

         Tên tác giả:Đông A Sáng          Nhà xuất bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:136          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.250đ

Giá bán: 20 000 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 14 250 ₫ Giá bìa: 19 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Hồ Lê Nguyên Khôi          Nhà xuất bản: Phương Đông          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 13x19cm          Số trang: 124          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 4.750đ

Giá bán: 14 250 ₫ Giá bìa: 19 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Mới

         Tên tác giả: Trần Thành          Nhà xuất bản: Tổng Hợp          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 13x19cm          Số trang:160          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ          Tiết kiệm: 6.750đ

Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 37 - 72 của 1914 sản phẩm