Kho sách giảm giá

trên trang
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%

         Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp          Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin          Năm xuất bản: 2008          Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm          Số trang: 112          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Nguyễn Hoài Anh - Ao Thu Hoài Nhà Xuất Bản:Thông Tin Và Truyền Thông Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 332 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 46 400 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Vĩnh Đại Sơn Nhà Xuất Bản: 2010 Năm xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ Khổ sách: 14 x 20.5 cm Số trang: 88 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 16 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: TchyA Nhà Xuất Bản:Thanh Hóa Năm xuất bản: 2007 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 240 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 23 200 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -50%

Tên tác giả: Đoàn Thạch Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 238 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 14 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -30%

Tên tác giả: Trần Đồng Minh Nhà Xuất Bản: Văn Hóa - Văn Nghệ Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 12 x 20 cm Số trang: 114 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 14 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -30%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Dương Ngọc Hiệp Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 74 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 12 000 ₫ Giá bìa: 15 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -50%

Tên tác giả: Mai Hữu Phước Nhà Xuất Bản: Thời Đại Năm xuất bản: 2012 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 284 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 25 000 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 17 100 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả:Nguyễn Xuân Chiến Nhà Xuất Bản: Văn Hóa Thông Tin Năm xuất bản: 2014 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 334 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 17 100 ₫ Giá bìa: 57 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 32 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -50%

         Tên tác giả:Từ Kế Tường          Nhà xuất bản: Thời Đại          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 12 x 20 cm          Số trang: 322          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 32 500 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -50%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 7 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Đoàn Phú Vinh Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 136 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 7 500 ₫ Giá bìa: 25 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 37 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả:Huỳnh Đắc Văn Ngạn Nhà Xuất Bản: VHSG Năm xuất bản: 2010 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang:404 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 37 200 ₫ Giá bìa: 124 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Trí Không Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:292 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 15 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 12 900 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -70%

Tên tác giả: Thái Hư đại sư Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2011 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:214 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 12 900 ₫ Giá bìa: 43 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 25 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -70%

         Tên tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt          Nhà xuất bản: VHTT          Năm xuất bản: 2011          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang: 430          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 25 800 ₫ Giá bìa: 86 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%

         Tên tác giả: Thông Thiền          Nhà xuất bản: Tôn Giáo          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 13 x 20 cm          Số trang: 310          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 27 000 ₫ Giá bìa: 90 000 ₫ Giảm: -70%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Đông A Sáng Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 13 x 19 cm Số trang: 476 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 90 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 900 000 ₫ Giá bìa: 1 200 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Đoàn Trung Còn Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo  Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 16 x 24 cm Số trang: 1378 Bìa: Cứng

Giá bán: 900 000 ₫ Giá bìa: 1 200 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 480 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Đào Duy Anh Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 19 x 27 cm Số trang: 958 Bìa: cứng Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm:

Giá bán: 360 000 ₫ Giá bìa: 480 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 750 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Vũ Văn Kính Khổ sách: 14.5 x 20.5 Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Số trang: 158 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 33 750 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 176 250 ₫ Giá bìa: 235 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Nguyễn Văn & Bình Chú Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2020 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 824 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 176 250 ₫ Giá bìa: 235 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: DƯƠNG ĐÌNH BÁ Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Số trang: 224 trang Bìa : Mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 16.250đ

Giá bán: 48 750 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Pema Rinchen Như Tạng Khổ sách: 14.5 x 20.5 Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Số trang: 64 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu   Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản:2020 Khổ sách:37 x 75 Số trang:24 Bìa: Mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 108 000 ₫ Giá bìa: 120 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Quang Minh Khổ sách: 36 x 75 Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2018 Số trang: 20 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Chánh Minh Thịnh Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2020 Số trang: 62 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 5.000 đ

Giá bán: 15 000 ₫ Giá bìa: 20 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 97 500 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Vân Sơn Thượng - Nguyễn Văn Quỳ Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2019 Số trang: 464 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 32.500 đ

Giá bán: 97 500 ₫ Giá bìa: 130 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 82 500 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Hiếu Thiện Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Số trang: 170 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 82 500 ₫ Giá bìa: 110 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Minh Tuệ Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2020 Số trang: 94 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.750 đ

Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Minh Tuệ Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2020 Số trang: 94 trang Bìa : mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 6.750 đ

Giá bán: 20 250 ₫ Giá bìa: 27 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 150 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: BS Nguyễn Văn Quang Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 238 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 50.000 đ

Giá bán: 150 000 ₫ Giá bìa: 200 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%

Tên tác giả: Đăng Học Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2015 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 524 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm:  14.800 đ

Giá bán: 135 000 ₫ Giá bìa: 150 000 ₫ Giảm: -10%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Guy Corneau Nhà Xuất Bản: Phụ Nữ Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14x20.5 cm Số trang: 357 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 31.800đ

Giá bán: 127 200 ₫ Giá bìa: 159 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Hòa Thượng Thích Liên Phương Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5x20.5cm Số trang:118 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 

Giá bán: 31 500 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 37 500 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Vũ Ngọc Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 224 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 12.500 đ

Giá bán: 37 500 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 37 500 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Lê Quý Ngưu Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng Năm xuất bản: 2019 Số trang: 190 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 37 500 ₫ Giá bìa: 50 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 73 - 108 của 1461 sản phẩm