Phật Quang Đại Từ Điển (Trọn bộ 8 tập) Xem lớn hơn

Phật Quang Đại Từ Điển (Trọn bộ 8 tập)

9999202419837

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: HT. Thích Quảng Độ
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Nhà Xuất Bản: Phật Giáo Việt Nam
  • Năm xuất bản: 2012
  • Số trang:
  • Bìa: cứng
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 6 500 000 ₫

Phải đọc công trình dịch thuật Phật Quang Đại Từ điển mới thấy học thuật Hòa thượng thâm viễn, ngôn ngữ phong phú, sáng tạo, và thù ứng với các từ Hán, Phạn tương đương. Tinh thông, nhuần nhuyễn, thanh thoát qua từng câu văn. Không còn là một tác phẩm dịch thuật, mà là tác phẩm văn chương trong lĩnh vực triết học và tư tưởng Phật giáo qua ngôn ngữ Việt. Vừa tường giải, vừa đối chiếu, mỗi từ mục là một bài thâm nhập giáo lý siêu thoát nhưng thực chứng của đạo Phật.

Mỗi từ hay mục từ đều kèm theo chữ Hán và chữ Phạn để người đọc nào quen thuật ngữ Hán hay Phạn dễ thâm nhập khi đối chiếu tiếng Việt. Thử lấy một nhóm từ mà ta thường tụng đọc, hay nghe nói, tuy có khi chưa hiểu tận nghĩa : Bát Nhã Ba La Mật...

Sản phẩm cùng loại