Giảm giá! Yếu Lược Các Giai Đoạn Trên Đường Tu Giác Ngộ Xem lớn hơn

Yếu Lược Các Giai Đoạn Trên Đường Tu Giác Ngộ

9786046183020

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Đạt-lai Lạt-ma giảng, Tiểu Nhỏ dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản: 2018
  • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 256
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liênkết: ĐQ
  • Tiết kiệm: 13.000 đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 82 500 ₫

-25%

Giá bìa: 110 000 ₫

Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận được từ các buổi giảng Pháp này và nỗ lực thực hành theo đó cho thuần thục. Nghe giảng Pháp không chỉ là để trau dồi học thuật, mà mục đích chính là để thuần phục và chuyển hóa tâm. Do đó, điều quan trọng là sau khi nghe giảng Pháp, chúng ta phải đạt được kết quả là có sự chuyển hóa trong cuộc sống của mình.
Thông thường, trước một buổi giảng Pháp chúng ta tụng các bài kệ quy y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng-già) và phát tâm Bồ-đề, vốn là tinh túy của Phật pháp. Hai dòng kệ đầu tiên là: “Con nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng từ nay cho đến khi đạt giác ngộ.” Quy y nghĩa là từ trong sâu thẳm lòng mình đã đặt niềm tin và phó thác [cuộc đời mình] cho Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng-già). Quý vị chỉ trở thành Phật tử khi đã giao phó chính bản thân mình cho Phật, Pháp, Tăng. Điều quan trọng là phải có sự nhận hiểu rõ ràng về bản chất của Phật, Pháp và Tăng-già. Sự nhận hiểu đó được thực hiện thông qua việc học hỏi nghiên cứu (văn), suy ngẫm (tư) và thực hành thiền định (tu). Người đời không có sự nhận hiểu rõ ràng như trên và chỉ đơn giản làm theo thói quen truyền thống từ xưa mà tụng đọc: “Con xin quy y Lạt-ma, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng” nhưng không hề hiểu rõ bản chất của Phật, Pháp và Tăng, nên họ sẽ không thể quy y một cách sâu xa. Họ chưa đạt đến lòng tin thực sự thông qua sự suy luận hay học hỏi nghiên cứu. Do đó, có thể có nhiều mức độ quy y khác nhau, tùy thuộc vào sự quan tâm, nghiên cứu học hỏi và trí thông minh của quý vị.
Trích Lời giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Đạt-lai Lạt-ma giảng, Tiểu Nhỏ dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 256
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Sản phẩm cùng loại