Giảm giá! 10 Đại Đệ Tử Phật Xem lớn hơn

10 Đại Đệ Tử Phật

9786046176688

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Thế Giới Phật giáo
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản: 2021
  • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 256
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 56 250 ₫

-25%

Giá bìa: 75 000 ₫

Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Trong số này, những bậc xuất sắc ưu tú, chứng được thánh quả A La Hán gồm có 1250 vị. Đặc biệt có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.
Mười vị Đại Đệ tử của Đức Phật là :
1. Ngài Xá Lợi Phất Sariputra - Sariputa
2.Ngài Mục Kiền Liên Maudgalyayana -Moggallana
3.Ngài Ma Ha Ca Diếp Mahakasyapa-Mahakassapa
4. Ngài A Nậu Đà La Aniruddha - Anurauddha
5.Ngài Tu Bồ Đề Subhuti
6. Ngài Phú Lâu Na Purna - Punna
7. Ngài Ca Chiên Diên Katyayana - Kaccayana, Kaccana
8. Ngài Ưu Ba Ly Upali
9. Ngài A Nan Đà ANANDA
10.Ngài La Hầu La RAHULA

Sản phẩm cùng loại